Breaking News

ໂອກາດດີໆມາແລ້ວ..!! ການບິນລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຮີບຟ້າວໄປສະໝັກເລີຍ

ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການ ຮັບສະໝັກພະນັກງານປະຈຳຢູ່ທີ່ສາຂາ ຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈຳນວນ 05 ຕຳແໜ່ງ1. ຕໍາແໜ່ງບໍລິການເຕັກນິກພາກພື້ນດິນ 01 ຕໍາແໜ່ງ2. ຕໍາແໜ່ງພາຫະນະບັນຈຸ 02 ຕໍາແໜ່ງ3. ຕໍາແໜ່ງແມ່ບ້ານ ແລະ ອານາໄມເຮືອບິນ 01 ຕໍາແໜ່ງ.

ເງື່ອນໃຂການຮັບສະໝັກ1. ຕ້ອງເປັນສັນຊາດລາວ2. ອາຍຸ ລະຫວ່າງ 25-35 ປີ3. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີມາດຖານຕຳແໜ່ງບໍລິການເຕັກນິກພາກພື້ນດິນ ແລະ ບັນຈຸ.

1. ມີປະຫວັດຈະແຈ້ງ, ບໍ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ບໍ່ຖືກສານຕັດສິນຄະດີມາກ່ອນ2. ລະດັບການສືກສາຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ3. ມີໃບຂັບຂີ່ A,B,C,D.

4. ມີທັກສະໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕີກໍານົດເວລາທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຄວາມກົດດັນ.5. ມີຄວາມອົດທົນສູງ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນ ຝຽນ ຜັດປ່ຽນກັນປະຈຳການທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນໄດ້6. ມີລະບຽບວິໄນສູງ, ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດສື່ສານມີຄວາມສາມັກຄີກັນເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ດີ.

7. ລະດັບພາສາອັງກິດ ຂັ້ນພື້ນຖານຂື້ນໄປ.8. ມີທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ພາຫະນະທຽວວຽກ ກຸ້ມຕົນເອງ.9. ຖ້າມີປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກການບິນ ມາກ່ອນແມ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ມາດຖານຕຳແໜ່ງແມ່ບ້ານ ແລະ ອະນາໃນເຮືອບິນ.

1.ລະດັບການສຶກສາແມ່ນ ມໍປາຍຂື້ນໄປ ແລະ ຖ້າມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ແມ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດການຄັດເລືອກ ແມ່ນສອບເສັງ ແລະ ສໍາພາດຕົວຈິງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນສະໜາມບິນ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຫ້ອງການລັດວິສາຫະກິດ ການບິນລາວ.

ສາມາດພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ຫ້ອງການເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວໂທ 20 2935 3599 | 20 2201 8863ເປີດຮັບຟອມແມ່ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11-29 ເມສາ 2022

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.