Breaking News

ຮູ້ແລ້ວປ່ຽນ..!! 13 ຂໍ້ຄວນລະວັງ ໃນການຫຼິ້ນເຟສບຸກ

1. ຢ່າສະແດງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງຫລາຍເກີນໄປ ເປັນຕົ້ນ ກິນເຂົ້ານອກເຮືອນ ບໍ່ຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຢູ່ ສະຖານທີ່ອື່ນໃນເວລາໂພສ.2. ຢ່າສະແດງຖານະການເງິນວ່າຕົນມີເງິນ, ມີຄໍາ, ໂອ້ອວດເຄື່ອງຂອງມີຄ່າ.3. ຢ່າສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ, ອາລົມຂອງຕົນ ໂດຍຜ່ານສື່ອອນລາຍ.

4. ຢ່າເອົາເລື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວມາບອກສັງຄົມ.5.ຢ່າໂພສທຸກເລື່ອງທີ່ເຮົາຄິດ ຈົ່ງຄິດທຸກເລື່ອງທີ່ຈະໂພສລົງ.6. ຢ່ານໍາເລື່ອງຫ້ອງການບ່ອນເຮັດວຽກມາໂພສ.

7. ຢ່ານໍາພາບຊຸມແຊວຮ້ານເຫລົ້າເບຍມາໂພສ.8. ຢ່າຄລິກທຸກສິ່ງທີ່ເຫັນ ຈົນກວ່າຈະແນ່ໃຈ.9. ຢ່າຫລົງເຊື່ອເຟສຕ່າງໆ ທີ່ມາແອັດເອົາເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດ.

10. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກຫລິ້ນເຟສຕາມລໍາພັງ.11. ຢ່າຫລົງເຊື່ອຂໍ້ມູນຂ່າວປອມ ແລ້ວສົ່ງຕໍ່.12. ຢ່າສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ໂດຍບໍ່ມີການໄຕ່ຕອງ.13. ຢ່າຫລິ້ນເຟສຈົນເຮັດໃຫ້ເສຍວຽກ ແລະ ຊີວິດປະຈໍາວັນໄປ.

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.