Breaking News

ນ້ອງນ້ອຍໄວ 12 ເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຫາລ້ຽງພໍ່ພິການ

ອີກໜຶ່ງເຍົາວະຊົນສູ້ຊີວິດສຳຫຼັບ ນ້ອງສະຕາງ ທີ່ຢູ່ໃນໄວພຽງປະຖົມ ແຕ່ຕ້ອງຮັບດູແລ ພໍ່ທີ່ຍ່າງບໍ່ໄດ້ມາດົນ ໂດຍນ້ອງຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຫາທຶນລ້ຽງດູ ແລະເປັນເສົາຫຼັກດ້ວຍຕົວເອງ

ນ້ອງສະຕາງ ເລົ່າວ່າກ່ອນໜ້າຍັງເປັນຄອບຄົວປົກກະຕິດີ ແຕ່ພາຍຫຼັງພໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ອີກ ແມ່ເລີຍຕັດສິນໃຈພານ້ອງຫຼ້າຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ ຕອນທຳອິດແມ່ກໍ່ຊວນໄປນຳແຕ່ຕົນເອງເລືອກ

ຂໍຢູ່ດູແລພໍ່ ຖ້າບໍ່ມີໃຜຢູ່ແລ້ວທ່ານຈະຢູ່ໄດ້ແນວໃດ ນ້ອງສະຕາງ ບໍ່ເຄີຍແມ່ນແຕ່ຈະໃຫ້ ພໍ່ເຫັນເຖິງຄວາມລຳບາກ ຂອງຕົວເອງຫຼັງເລີກຮຽນລາວຈະຄອຍເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເກົ່າແລະຫາຜັກເພື່ອຈະ

ໄດ້ນຳໄປຈຳໜ່າຍຕາມລະແວກໃກ້ຄຽງ ນ້ອງຢາກໃຫ້ພໍ່ຫາຍ ເປັນປົຫກະຕິໄວໆຕັ້ງໃຈໄວ້ວ່າຢາກຮຽນໃຫ້ຈົບຈະໄດ້ມີທຶນຮັກສາພໍ່ ກ່ອນໜ້ານີ້ພັນລະຍາຢູ່ດູແລນຳປະມານ 3 ປີໄດ້

ພໍເວລາຜ່ານໄປ ລາວເລືອກຈະຍ່າງອອກຈາກເຮືອນໄປພ້ອມກັບລູກຄົນຫຼ້ານັ້ນເອງ ນ້ອງສະຕາງ ເປັນອີກຄົນທີ່ກະຕັນຍູຫຼາຍ ນ້ອງບໍ່ເຄີຍທໍ້ ກັບສະພາບທີ່ຕົນເອງເປັນ ແຕ່ວ່າບາງຄັ້ງລາວຈະ ນັ່ງນ້ຳຕາໄຫຼຢູ່ໜ້າເຮືອນໂດຍບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ຮູ້

ດ້ານພໍ່ບອກວ່າ ຕົນຢາກຈະກັບໄປເຮັດວຽກ ເພາະສອງມືຍັງໃຊ້ການໄດ້ ຈະໄດ້ແບ່ງເບົາພາລະລູກແດ່ ເປັນຫ່ວງ ຢາກໃຫ້ນ້ອງໄດ້ຮຽນສູງໆ ຈາກນີ້ຂໍໃຫ້ມີແຕ່ສິ່ງດີໆເຂົ້າມາ

About admin

Check Also

ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ກັບຄະດີນີ້ (ຍັງບໍ່ເປັນທາງການ)

ເຫດການສະເທືອນຂວັນ ສາວລາວ ຖືກຄາດຕະກໍາ ພັບຍັດສົບໃສ່ຫີບໄຫຼນໍ້າຂອງຕິດຝັ່ງໄທ ພ້ອມຊອກລູກນ້ອຍບໍ່ທັນເຫັນ🥲 ຈາກຄະດີປິດສະໜາ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2022 ເວລາ 11:00 ໂມງ ມີຄົນພົບສົບ ຍິງສາວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.