Breaking News

ທ່ານຄິດວ່າອັນໃດດີລະຫວ່າງແຕ່ງກ່ອນຢູ່ຫຼືວ່າຢູ່ກ່ອນແຕ່ງ.

ສະບາຍດີທຸກທ່ານສຳລັບເລື່ອງລາວທີ່ເຮົາຈະມາເວົ້າເຖິງບັນຫາໂລກແຕກທີ່ມີມາດົນໃນບ້ານເຮົາແລະເຊື່ອວ່າໜ້າຈະຕ້ອງເປັນ ບັນຫາໄປອີກດົນຊຶ່ງບັນຫານີ້ກໍຄື “ເຮົາຄວນຈະແຕ່ງກ່ອນຢູ່ຫຼືເຮົາຄວນຈະຢູ່ກ່ອນແຕ່ງ”

ສຳລັບຄວາມຄິດເຫັນໃນເລື່ອງນີ້ໃນບ້ານເຮົາມີການແບ່ງອອກເປັນສອງ ຝ່າຍຢ່າງຊັດເຈນໂດຍຝ່າຍທຳອິດບອກວ່າຄວນຢູ່ກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍແຕ່ງນັ້ນຄົນກຸ່ມນີ້ ມັກຈະໄດ້ແກ່ພວກໄວລຸ້ນຫຼືພວກຫົວຄິດສະໄໝໃໝ່ໂດຍເຫດຜົນຂອງເຂົາແລະຢູ່ກ່ອນແຕ່ງນັ້ນເປັນການສຶກສານິໄສໃຈຄໍແລະການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນເພື່ອເປັນການປະເມີນວ່າເມື່ອຢູ່ນຳກັນໄປແລ້ວຈະສາມາດໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼືບໍ ໂດຍການຢູ່ກ່ອນແຕ່ງນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໝາຍເຖິງເລື່ອງຂອງການມີ ເຊັກສະເໝີໄປ.

ສ່ວນອີກກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜູນແນວຄິດແຕ່ງກ່ອນຢູ່ນັ້ນໂດຍມັກຈະເປັນພວກຜູ້ໃຫຍ່ຫຼືພວກທີ່ມີຫົວແນວ conservative ອະນຸລັກນິຍົມໂດຍຄົນປະເພດນີ້ຈະເບິ່ງວ່າການການແຕ່ງກ່ອນຢູ່ນັ້ນເປັນການກະທຳຕາມ ປະເພນີທີ່ສືບຕໍ່ກັນມາ ເປັນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ແລະຄົນທົ່ວໄປຮັບຮູ້ແລະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງສັງຄົມ.

ຖ້າຈະຖາມຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນຝ່າຍໃດຫຼືແນວຄິດໃດຂ້ອຍເອງຄົງຕ້ອງບອກວ່າສ່ວນຕົວແລ້ວຂ້ອຍ ນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍມີບັນຫາກັບເລື່ອງນີ້ ເພາະບໍ່ວ່າຈະຢູ່ກ່ອນແຕ່ງຫຼືແຕ່ງກ່ອນຢູ່ ບໍ່ມີບັນຫາ ຫຍັງຫຼາຍມັນສຳຄັນຢູ່ບ່ອນເຮົາໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼືບໍ ແຕ່ປະເພນີອັນດີງາມເຮົາກະສືບຕໍ່ໄປ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *