Breaking News

ໂພສທັງນໍ້າຕາ ເຖິງເວລາພັກຜອ່ນແລ້ວ ຕໍໄປຈະບໍ່ເມືອຍອີກແລ້ວ

ໂພສທັງນໍ້າຕາ ເຖິງເວລາພັກຜອ່ນແລ້ວ ຕໍໄປຈະບໍ່ເມືອຍອີກແລ້ວ

ບໍ່ໄດ້ໄປເຮັດວງກໄກໆເພືອນ້າທີ່ແລ້ວ😭ຈົມວ່າຢາກກັບບ້ານ ຈົມວ່າຄິດຮອດພໍ່ແມ່&ບ້ານເກີດສຸດທາຍກໍບໍ່ຮອດບ້ານ ຢູ່ທາງນັ້ນຖາເດີພີນອ້ງກຳລັງໄປຫາ.

ລັບໄຫ້ສະບາຍເດີ ອ້າຍຂີ້ດື່😖ຈາກໄປແບບບໍ່ຂອບບໍ່ລາ😖ຄິດຮອດໄຈຈີຂາດແລ້ວ

Sackda Souksounthone ເຈົ້າຈະຢູ່ໄນຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກຂອ້ຍຕະຫອຼດໄປ.

ເຫັນໂພດໄດກໍກັ້ນນໍ້າຕາໄວບໍ່ຢູ່😭

..

..

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.