10 ອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນປີ 2020

ໃນປີ 2020, ທົ່ວປະເທດມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 6.774 ຄັ້ງ, ພາຫະນະເປ່ເພທັງໝົດ 12.007 ຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບທັງໝົດ 10.027 ຄົນ ແລະ ຄົນເສຍຊີວິດ 1.031 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼຸດລົງ 103 ຄົນ. ໃນນີ້, ໜັງສຶພຶມຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຄັດເອົາ 10 ເຫດການຂອງອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ໜຕາມທ້ອງຖະໜົນທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຮອບປີ 2020 ມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ອ່ານ ເພື່ອເປັນການເຕືອນສະຕິໃນການຂັບຂີ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ; ເຊິ່ງສາເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍ້ອນຜູ້ຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ຂັບຂີ່ໄວ.

ອັນດັບທີ 1: ເວລາ 19:20 ໂມງ ຂອງວັນ ທີ 11 ມີນາ 2020, ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດບັນທຸກເສຍຫຼັກລົງຂ້າງທາງ ຢູ່ເຂດບ້ານເມືອງມ່ວນ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ, ສ່ວນສາເຫດຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຍ້ອນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດບັນທຸກດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ຂັບຂີ່ລົດໄວເກີນຂອບເຂດ.

ອັນດັບທີ 2: ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຍົນຕໍາລົດຍົນ ແລ້ວຕໍາລົດຈັກອີກ 3 ຄັນ ຊ້ອນ ໃນເວລາ 23:45 ໂມງ ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2020 ຈຸດເກີດເຫດຢູ່ບ້ານນໍ້າສາງ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 5 ຄົນ. ສຳລັບສາເຫດໃນການເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຍ້ອນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຍົນດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ ແລະ ຂັບຂີ່ລົດໄວເກີນຂອບເຂດ.

ອັນດັບທີ 3: ເວລາ 10:30 ໂມງ ຂອງວັນ ທີ 26 ສິງຫາ 2020, ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຍົນຕໍາລົດຈັກຢ່າງຮຸນແຮງລາກເອົາຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກຕິດໜ້າລົດໄປນຳ 4 ຄົນ ຢູ່ເຂດບ້ານນາລົງໃໝ່ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ທັງໝົດ 5 ຄົນ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດຍ້ອນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຍົນ ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກຂັບຂີ່ໄວເກີນຂອບເຂດ.

ອັນດັບທີ 4: ເວລາ 13:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2010, ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລົດຍົນເສຍຫຼັກປີ້ນເອງລົງຂ້າງທາງ ຢູ່ບ້ານຊາຍ ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານໃນລົດ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ 4 ຄົນ, ສ່ວນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນເກີດຈາກສະພາບເສັ້ນທາງມື່ນ ແລະ ຂັບຂີ່ລົດໄວ.

ອັນດັບທີ 5: ລົດບັນທຸກຕໍາກັບລົດຍົນຢ່າງແຮງ ໃນເວລາ 15:20 ໂມງ ຂອງວັນທີ 25 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ເສັ້ນທາງເຂດ ບ້ານໂຊກນ້ອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 4 ຄົນ; ໃນນີ້, ເປັນຄົນປະເທດຟິລິບປິນ 1 ຄົນ, ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນເກີດຈາກຜູ້ຂັບຂີ່ທັງສອງຄົນດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ຂັບຂີ່ລົດໄວ.

ອັນດັບທີ 6: ເວລາ 15:50 ໂມງ ຂອງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020, ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຍົນຕໍາກັບລົດຈັກຢ່າງຮຸນແຮງລາກເອົາລົດຈັກພ້ອມທັງຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ຊ້ອນທ້າຍຕິດໜ້າລົດຍົນ ຈໍານວນ 4 ຄົນ ກ່ອນຟົ້ງໄປຄົນລະທິດລະທາງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 4 ຄົນ; ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ເສັ້ນທາງເຂດບ້ານຫຼັກ 40 ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ສາເຫດໃນການເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນເກີດຈາກຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຍົນຂັບຂີ່ລົດໄວເກີນກຳນົດ ແລະ ໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດບໍ່ສາມາດຢຸດຈອດລົດໄດ້.

ອັນດັບທີ 7: ອຸບັດຕິເຫດລົດຍົນເສຍຫຼັກປີ້ນເອງ ໃນເວລາ 22:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2020 ຢູ່ເສັ້ນທາງເຂດບ້ານດອນໄຊ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເຮັດໃຫ້ລົດໜີບທັບເອົາຜູ້ຂັບ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕິດໃນລົດ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ທັງໝົດ 3 ຄົນ, ສາເຫດໃນການເກີດແມ່ນຍ້ອນຂັບຂີ່ລົດໄວ.

ອັນດັບທີ 8: ເວລາ 14 ໂມງ 20 ນາທີ ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2020, ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ລົດຍົນເສຍຫຼັກປິ່ນເອງຕົກເຫວ ຢູ່ເຂດບ້ານສົບລາບ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕິດລົດມານຳເສຍຊີວິດຄາທີ່ 3 ຄົນ ຍ້ອນລົດທັບໜີບ, ສ່ວນສາເຫດໃນການເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຍ້ອນຜູ້ຂັບຂີ່ລົດດື່ມສິ່ງມືນເມົາ.

ອັນດັບທີ 9: ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດຈັກຕົກ ຂົວ ໃນເວລາ 19:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 8 ມີນາ 2020 ຢູ່ບ້ານທ່າສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ຜູ້ຊ້ອນທ້າຍມານຳ ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ ການເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ຍ້ອນຜູ້ຂັບຂີ່ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ.

ສ່ວນອັນດັບທີ 10: ລົດຍົນຕໍາລົດຈັກ ໃນເວລາ 20:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 20 ທັນວາ 2020, ຢູ່ບ້ານດົງນາໂຊກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກ ແລະ ຜູ້ຊ້ອນທ້າຍ 2 ຄົນຟົ້ງ ໄປຄົນລະທິດທາງ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກ ແລະ ຜູ້ຊ້ອນທ້າຍເສຍຊີວິດຄາທີ່ 3 ຄົນ, ສາເຫດໃນການເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຍ້ອນຜູ້ຂັບລົດທັງສອງຄັນຂັບຂີ່ໄວເກີນກຳນົດ.

ທີ່ມາ ຫນັງສືພິມຄວາມສະຫງົບ

About admin

Check Also

ແຈ້ງເຕືອນໄພ!

ແຈ້ງເຕືອນໄພ! ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງເຊກອງ ໄດ້ອອກປະກາດແຈ້ງເຕືອນໄພ ຕາມແຈ້ງການຂອງ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ພາກກາງຂອງ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ຈະມີການປ່ອຍນ້ຳຈາກອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ອາເລື້ອຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-11 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.