Breaking News

ຂ່າວດີ.! ຊື້ແທ້ຊື້ຈິງ ລາຄາສູງ ໃຜມີເອົາໄປຂາຍເດີ້

ຂ່າວດີ.! ຊື້ແທ້ຊື້ຈິງ ລາຄາສູງ ໃຜມີເອົາໄປຂາຍເດີ້

ໃຜຫາໄດ້ຮີບເອົາໄປຂາຍໃຫ້ເພິ່ນເດີ້

ຊື້ແທ້ຊື້ຈິງ ໃຜມີທັກມາ 6ລ້ານ/ໂລ ມີຫຼາຍເພີ່ມລາຄາຂຶ້ນໃຫ້

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.