Breaking News

ໂສມໜ້າ ຫົວກະທິຂອງປະເທດ ນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນ ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7 ແຊໄປໃຫ້ຮູ້ທົ່ວໆກັນ

ພິທີສະຫຼຸບຜົນການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນ ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7 ລະດັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022 ຄັ້ງວັນທີ 21 ເມສາ 2022 ທີ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ວຽງຈັນ ປາກົດວ່ານັກຮຽນເກັ່ງແຕ່ລະວິຊາມີດັ່ງນີ້: (ຄລິບເຕັມ)

-ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ ຊັ້ນ ປ.5

-ວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນ ປ.5

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ປ.5

#ຊັ້ນມັດທະຍົມ-ວິຊາເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

#ຊັ້ນ ມ.7-ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ.7

#ຊັ້ນ ມ.7-ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ.7

Copyright | ຄຳຄົມສອນໃຈ

About admin

Check Also

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດປະລິນຍາເອກກິຕິມະສັກ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດສະນິຍະບັດປະລິນຍາເອກກິຕິມະສັກ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີວັນທີ 1 ທັນວາ 2022 ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ ໄດ້ຈັດພິທີມອບໃບປະກາດສະນິຍະບັດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *