Breaking News

ໂສມໜ້າ ຫົວກະທິຂອງປະເທດ ນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນ ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7 ແຊໄປໃຫ້ຮູ້ທົ່ວໆກັນ

ພິທີສະຫຼຸບຜົນການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ຂັ້ນ ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7 ລະດັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022 ຄັ້ງວັນທີ 21 ເມສາ 2022 ທີ່ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ວຽງຈັນ ປາກົດວ່ານັກຮຽນເກັ່ງແຕ່ລະວິຊາມີດັ່ງນີ້: (ຄລິບເຕັມ)

-ວິຊາໂລກອ້ອມຕົວ ຊັ້ນ ປ.5

-ວິຊາພາສາລາວ ຊັ້ນ ປ.5

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ປ.5

#ຊັ້ນມັດທະຍົມ-ວິຊາເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

-ວິຊາຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ. 4

#ຊັ້ນ ມ.7-ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ.7

#ຊັ້ນ ມ.7-ວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາຟີຊິກສາດ ຊັ້ນ ມ.7

-ວິຊາເຄມີສາດ ຊັ້ນ ມ.7

Copyright | ຄຳຄົມສອນໃຈ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.