Breaking News

ໂອກາດທາງການສຶກສາຂອງຄົນເຮົາມັນບໍ່ເທົ່າກັນ

ພາບທີ່ເຫັນຄືພາບຫໍພັກນັກຮຽນ ມສ ເມືອງນາແລ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ແຕ່ເດີມແລ້ວຈະມີຫໍພັກໃນໄວ້ໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ເຮືອນຢູ່ໄກສາມາດພັກເຊົາເພື່ອສຶກສາຮ່ຳຮຽນ.

ມີນັກຮຽນທີ່ນອນໃນຫໍພັກທັງໝົດປະມານ 200 ປາຍຄົນ, ມີອາຄານເຮືອນນອນທັງໝົດ 4 ຫຼັງ, ແບ່ງອອກເປັນຫໍພັກຊາຍ 2 ຫຼັງ ແລະ ຫໍພັກຍິງ 2 ຫຼັງ, ຜ່ານການໃຊ້ງານມາຫຼາຍປີເຮັດໃຫ້ອາຄານເກົ່າຊຸດໂຊມ.

ດັ່ງໃນພາບແມ່ນອາຄານຫລັງເກົ່າມາແຕ່ທຳອິດ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງມາແຕ່ໄລຍະ ແລະ ເປັນຫລັງສຸດທ້າຍມີນັກຮຽນນອນເຫລືອຈາກ3ຫຼັງບໍ່ຮອດ10ຄົນ(ຄືດັ່ງທີ່ເຫັນ) ປັດຈຸທາງກຳລັງກໍ່ສ້າງຫໍພັກຫລັງໃໝ່(ຮູບສຸດທ້າຍ)ເພື່ອໃຊ້ແທນຫລັງດັ່ງກ່າວເຊີ່ງແມ່ນທືນສົມທົບຂອງຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນຈາກ16ບ້ານທີ່ມີນັກຮຽນມາເຂົ້າຮຽນເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບລະດົມທືນໄດ້ຈຳນວນ 9 ບ້ານ ແລະ ກໍ່ສ້າງໄດ້ຕາມທີ່ເຫັນຍັງອີກ 7 ບ້ານທີ່ຍັງລະດົມບໍ່ທັນໄດ້(ໂຄວິດເປັນເຫດເສດຖະກິດຄອບຄົວຂາດເຂີນ).

ປັດຈຸບັນທາງໂຮງຮຽນກໍ່ໄດ້ຂໍຈາກຫລາຍພາກສ່ວນຢູ່ແລະກໍ່ສ້າງຕາມກຳລັງທີ່ມີ ຫໍພັກຫລັງເກົ່ານັ້ນອະນາຄົດຈະເປັນບ່ອນຈອດລົດນັກຮຽນ ຖ້າທ່ານໃດຢາກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງໂຮງຮຽນພວກເຮົາກໍ່ຍິນດີເພາະຍັງມີຫລາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງກໍ່ສ້າງ.

ສາມາດຕິດຕໍ່ຜ່ານ FB ອຈ Oung Jeuakamzor 🙏

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.