Breaking News

ນອ້ງໆເຂົາເປັນອາສາມາຊວ່ຍສັງຄົມ ບໍ່ໄດ້ມີລາຍໄດ້ຫຍັງ ເອົາໃຈມາຊວ່ຍສັງຄົມ

ນອ້ງໆເຂົາເປັນອາສາມາຊວ່ຍສັງຄົມ ບໍ່ໄດ້ມີລາຍໄດ້ຫຍັງ ເອົາໃຈມາຊວ່ຍສັງຄົມ

ບາງຄັ້ງມີການບົກພອ່ງເລື່ອງລົດລາງເປ່ເພໄປບໍ່ໄດ້ ເວົ້າປານເປັນບໍລິສັດຮັບສົ່ງລູກຄ້າ ແຕ່ກອ່ນບໍ່ມີກູ້ໄພເປັນໃດຄວາມລຳບາກ

ຮອດບໍ່ມີໄຜຢາກແກ່ຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍ

ດງວນີ້ມີກູ້ໄພກະສະດວກຂື້ນຫຼາຍລະເດເວລາເກີດອຸບັດເຫດ!🚑🚑🚑

ຊົມຄລິບ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.