Breaking News

ລູກຄົນອື່ນໄຫ້ກີນເຂົ້າຫມົມ ມາເບີ່ງລູກໂຕແມ່ນໄຫ້ກີນເບຍ.

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງຄລິບເດີ

ງຶດ ແຮງ. ລູກຄົນອື່ນໄຫ້ກີນເຂົ້າຫມົມ

ມາເບີ່ງລູກໂຕແມ່ນໄຫ້ກີນເບຍ.

😆🍺🍻🍺🍻🍻ເອົາໄວ້ໃຫ້ລູກເບີ່ງຕອນລູກໃຫ່ຍ….

….

ຄລິບ

About admin

Check Also

ພະຍຸເຂົ້າເສຍຫາຍທັງຖຽງນາ ຫັກ-ປິ້ນ, ກະເບື້ອງ-ສັງກະສີ, ຫຼັງຄາເຮືອນ, ເຫຼົ້າເຂົ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ຕະຫຼາດ ແລະໂຮງໝໍນ້ອຍ…

ການນໍາເມືອງອາດສະພອນ ລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ຜົນເສຍເຫຍທີ່ເກີດຈາກ ລົມພະຍຸພັດສິ່ງປຸກສ້າງຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມ ໂນນມີໄຊວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານ ມາ ທ່ານ ນາງ ບຸນທະລັງສີ ຄໍາມະນີວົງ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.