Breaking News

ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ເອົາໄປສຶກສາ ແລ້ວມາເປີດຮ້ານຊ້ອມແປງໄດ້ ກະປະມານນີ້ລະ

ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ເອົາໄປສຶກສາ ແລ້ວມາເປີດຮ້ານຊ້ອມແປງໄດ້ ກະປະມານນີ້ລະ

ຂ່າວ 😂ຊຶ້ງ ! ນໍ້າຕາຍ້ອຍ 🥺. ພະແນກການເງິນແຂວງອັດຕະປື ມອບລົດຈັກໃຫ້ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ

ວັນທີ 27 ເມສາ 2022 ພະແນກການເງິນແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເຫັນດີມອບລົດຈັກ ທີ່ເປ່ເພໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເປັນເຫຼັກເສດໃຫ້ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນ 17 ຄັນ ແລະ ມອບໃຫ້ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຈໍານວນ 10 ຄັນ.

ເພື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງແຂວງ ນໍາໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາເຝີກອົບຮົມດ້ານສີມືແຮງງານຢູ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງແຂວງ,

ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ລວມທັງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ ພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື ມີວິຊາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ .

🥴ຂອບໃຈຂ່າວ: ໄຊຈະເລີນຫຍໍ້ມາ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.