Breaking News

ອຸບັດຕິເຫດລົດຕົກເຫວຢູ່ພູດີນດຳເຂດພູເລົາ.

2ຊົ່ວໂມງ ຜ່ານມາມີ ທີມອ້າຍນ້ອງທະຫານເມືຶງໄຊຈຳພອນແລະອ້າຍນ້ອງ ປກສ ແລະສາທາເມືອງໄດ້.

ຊ່ວຍກັນກູ້ສາກສົບຜູ້ທີີເສຍຊິວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດລົດຕົກເຫວຢູ່ພູດີນດຳເຂດພູເລົາ.

(ເສຍຊິວິດຄາທີ2ຄົນເຈັບຫນັກ2ສາຫັດ2ຄົນຈີນ5ລາວ1ຜູ້ຍິງແມ່ນຄົນລາວ)

ຊົມຄລິບ.

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.