Breaking News

ເບິ່ງຈາກສະພາບເຄື່ອງທີ່ແກ່ມາຄືຊີແມ່ນລົດຂົນເບຍ

ເບິ່ງຈາກສະພາບເຄື່ອງທີ່ແກ່ມາຄືຊີແມ່ນລົດຂົນເບຍ

ເບື້ງຈາກສະພາບເຄື່ອງທີ່ແກ່ມາຄືຊີລົດຂົນເບຍ

ຊວ່ງນີ້ມີໃຫ້ເຫັນຕະຫຼອດ ລົດພ່ວງຂ້ວມປີ້ນແຖວສາຍເໝືອ!

..

ຄລິບ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.