Breaking News

ລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວບໍ່ຫຼຸດ75ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປູກຝັງ – ລ້ຽງສັດ ຫຼື ຄ້າຂາຍບໍລິການຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດວາງອອກ ລ້ວນແຕ່ເປັນການພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວໃຫ້ມີຢູ່ມີກີນ – ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ດັ່ງຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ດາວວອນ ມົວ ອາຍຸ 38 ປີ ປະຈຸບັນ ຢູ່ບ້ານນາໄກ່ ເມືອວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ເຊຶ່ງ ປີໜື່ງມີກຳໄລສົດຈາກການຂາຍໄຂ່ບໍ່ຫຼຸດ 75 ລ້ານກີບ ກະລຸນາຄິກເຂົ້າທີ່ຮູບເພື່ອອ່ານບົດຂ່າວ

ບົດ: ນ. ໄມຄຳ ອິນທະວົງ

ພາບ: ໄອແກ້ວ ສີບຸນຫວັງ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.