Breaking News

ເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼ.! ກາບເຈົ້າຂອງກ່ອນຖີຶກຂາຍ

ສັດທຸກຊະນີດມີຄວາມຮູ້ສືກທີຄວາມຜູກພັນຄືຄົນ

ຕ່າງແຕ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້ ຄືກໍລະນີນີ້ມັນຮູ້ວ່າເຈົ້າຂອງມັນຊີຂາຍມັນໄປເຂົ້າໂຮງຂ້າສັດ😥😥

….

….

ຄລິບ

About admin

Check Also

ຕໍາຫຼວດຕ້ອງເປັນຕາແພງຂະໜາດນີ້ຫວາມາເອົາຊໍ່ໃຫ້ແຟນ

ຕໍາຫຼວດຕ້ອງເປັນຕາແພງຂະໜາດນີ້ຫວາມາເອົາຊໍ່ໃຫ້ແຟນ ໂອໂຮ ຊໍ່ດອກໄມ້ມີເງິນໃບ 100.000 ກີບເຕັມເບີຍ ແລະຢາກຂຽນກາສເອົາເອງເຫັນແບບນີ້ແລ້ວຢາກມີແຟນເປັນຕຳຫລວດເລີຍ ເຫັນຫມູ່ຊື້ໃຫ້ແຟນກະຂໍຊື້ນຳແນ່555ຂຽນກາດເອງເລີຍ .. … . . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published.