Breaking News

ດີປານປິດຖີ້ມ..!! ຫຍ້າຂີວ ສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ຊ່ວຍປິ່ນປົວ ໜາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ໄດ້ພຽງ 1 ເດືອນດີເລີຍ

ສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານຊ່ວຍປິ່ນປົວ ໜາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ອັນນີ້ແມ່ນຕົ້ນຫຍ້າຝລັ່ງ ຫຼື ຫຍ້າຂິວ (ບູຮານເອີ້ນຫຍ້າຄູລາ)

ເປັນຢາດີຫຼາຍຢ່າງແຕ່ຈະແນະນຳໃຊ້ເປັນຢາດີໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ,ຊຸດໂຊມ ,ເຮັດກິນ 1 ເດືອນແມ່ນເຊົາຫາຍຂາດ ດີແທ້ 100%.

*ວິທີນ້ຳໃຊ້: ແມ່ນນຳເອົາໃບ,ຍອດອອນໆ ,ຮາກ ມາລາວໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳ້ມາຕົ້ມກິນແທນນຳ້ທຸກໆຈົນມີອາການດີຂື້ນ.#ແຊຮຕໍ່ໄດ້ບຸນ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ

ຂອບໃຈ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.