Breaking News

ລ່າສຸດໃສ່ນໍ້າມັນໄດ້ນໍ້າ

ລ່າສຸດໃສ່ນໍ້າມັນໄດ້ນໍ້າ

ລ່າສຸດໃສ່ນໍ້າມັນໄດ້ນໍ້າ…ຄືວ່າແພງປານໃດກາບໍ່ວ່ານ່າຄັນຊິໃສ່ນໍ້າລະແລ່ນໄດ້ນໍ້າປະປາບ້ານຂ້ອຍກາມີ

🤷🏻‍♀️ລ່າສຸດໃຜຊິຮັບຜິດຊອບແປງລົດໃຫ້ກູລະ?????ເຈົ້າຂອງປໍ້າຫວາ💥💥

…..

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ພະຍຸເຂົ້າເສຍຫາຍທັງຖຽງນາ ຫັກ-ປິ້ນ, ກະເບື້ອງ-ສັງກະສີ, ຫຼັງຄາເຮືອນ, ເຫຼົ້າເຂົ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ຕະຫຼາດ ແລະໂຮງໝໍນ້ອຍ…

ການນໍາເມືອງອາດສະພອນ ລົງຕິດຕາມ-ກວດກາ ຜົນເສຍເຫຍທີ່ເກີດຈາກ ລົມພະຍຸພັດສິ່ງປຸກສ້າງຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດຈຸດສຸມ ໂນນມີໄຊວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານ ມາ ທ່ານ ນາງ ບຸນທະລັງສີ ຄໍາມະນີວົງ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.