Breaking News

ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!! ບໍລິສັດ ວິລະບູລີພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ປະກາດ ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ຮີບໄປສະໝັກເລີຍ..!! ບໍລິສັດ ວິລະບູລີພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ປະກາດ ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດ ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ທີ່ປືກສາດ້ານຄວາມປອດໄພສຸກຂະພາບແຮງງານ Safety officer ຈຳນວນ 5 ຕຳແໜ່ງ,

ຕ້ອງມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມປອດໄພໃນໃນວຽກອຸດສະຫະກຳບໍ່ແຮ່ມາກ່ອນຢ່າງໜ້ອຍ2 ປີ, ສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນໜ້າວຽກໄດ້, ສາມາດ ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບອົມກ່ຽວກັບເລື່ອງສຸຂະພາບ ຄວາມປອດໄພ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໜ້າສະໜາມໄດ້,

ສາມາດເຮັດບົດລາຍງານສະຖິຕິຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໄດ้,ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໃນການສື່ສານໄດ້ດີ.

ເງີນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 6 – 8 ລ້ານກີບ, ມີອາຫານໃຫ້ ພ້ອມບ່ອນພັກເຊົາ, ເຮັດວຽກ30ມື້ ພັກ 7ມືສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານໂນນສົມບູນ, ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສົນໃຈໂທ 02022794259

About admin

Check Also

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ!ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ! ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ປັດຈຸບັນ, ນ້ຳຍັງບໍ່ບົກລົງ ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍ ຈາກຜັກເໜົ່າ ມູນຄ່າກວ່າ 20ລ້ານກີບນອກນີ້, ຍັງມີສວນກາເຟພວມປູກໃໝ່ເຄິ່ງເຮັກຕ້າ. ຄລິບ ອັບເດດ 29/09/2022(ພາບຂ່າວຈາກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.