Breaking News

ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປີ 2021 ທຽບໃສ່ປີ 2022 ຫຼຸດລົງ 13,35%

ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປີ 2021 ທຽບໃສ່ປີ 2022 ຫຼຸດລົງ 13,35% ຫຼາຍບໍລິສັດປະສົບກັບການຂາດທຶນການ ນໍາເຂົ້ານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟມາສະຫນອງໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ພຽງພໍ ໃນບາງຄັ້ງຄາວ ປີ 2021 ຜ່ານມາ

ປະເທດເຮົານໍາເຂົ້ານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ 1.161,71 ລ້ານລິດ ມູນຄ່າ 642,76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ການນໍາ ເຂົ້າອາຍແກັສຫຸງຕົ້ມ PLG ຈໍານວນ 1.798.528 ກິໂລກຣາມ

ມູນຄ່າ 202.227 ໂດລາ ດ້ານການຈໍາຫນ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທຸກຊະນິດ ຈໍານວນ 1.166,22 ລ້ານລິດ ມູນຄ່າ 8.166,24 ຕື້ກີບ ຈໍາຫນ່າຍອາຍແກັສຫຸງຕົ້ມ PLG ຈໍານວນ 1.896.535 ກີ ໂລກຣາມ ມູນຄ່າ 3,25 ຕື້ກີບ.

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສລາວ (ສນກ) ປະຈໍາປີ 2022 ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ)

ທ່ານ ສີສັງຄົມ ໂຄດໂຍທາ ປະທານ ສນກ ແລະ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສຄອຊ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນ້ໍາມັນເຂົ້າຮ່ວມ.ທ່ານ ສີສັງຄົມ ໂຄດໂຍທາ ກ່າວວ່າ: ສະມາຄົມນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ

ອາຍແກັສລາວ (ສນກ) ມີ 60 ບໍລິສັດ ປະກອບດ້ວຍ ສະມາຊິກສາມາມັນ 51 ບໍລິສັດ ແລະ ສະມາຊິກສະຫນັບສະຫນູນ 9 ບໍລິສັດ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2021 ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ປະກອບທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ

ສະພາບລາຄານ້ໍາມັນໃນຕະຫຼາດໂລກປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ບັນຫາການສະຫນອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນ ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຫຼາຍດ້ານ ແຕ່ບັນດາຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທີ່ເປັນສະມາຊິກ ສນກ

ໄດ້ສູ້ຊົນສືບຕໍ່ ນໍາເຂົ້ານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ນ້ໍາມັນເຄື່ອງ ແລະ ອາຍແກັສ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ບໍລິການສັງຄົມຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ໂດຍ ສັງລວມ ແລະ ຜົນງານທີ່ສໍາຄັນຄື: .

ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ 1.161,71 ລ້ານລິດ ມູນຄ່າ 642,76 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ການນໍາເຂົ້າອາຍແກັສຫຸງຕົ້ມ PLG 1.798.528 ກິໂລກຣາມ ມູນຄ່າ 202.227 ໂດລາ ດ້ານການຈໍາຫນ່າຍນໍ້າມັນ

ເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ 1.166,22 ລ້ານລິດ ມູນຄ່າ 8.166,24 ຕື້ກີບ ຈໍາຫນ່າຍອາຍແກັສຫຸງຕົ້ມ PLG 1.896.535 ກິໂລກຣາມ ມູນຄ່າ 3,25 ຕື້ກີບ ສ່ວນດ້ານການມອບພັນທະງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ

ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃຫ້ລັດມີ 2.269,60 ຕື້ກີບ ປະກອບດ້ວຍ ຄ່າພາສີນໍາເຂົ້າ 242,56 ຕື້ກີບ ຄ່າອາກອນຕ່າງໆ 1.359,49 ຕື້ກີບ ຄ່າກອງທຶນທາງ 315,22 ຕື້ກີບ ເງິນຄັງແຮ ລັດຖະບານ 325,39 ຕື້ກີບ

ຄ່າກວດຄຸນນະພາບນ້ໍາມັນ 16,42 ຕື້ກີບ ແລະ ຄ່າອີ-ແມັດເຕີ 512,20 ລ້ານກີບ.ການນໍາເຂົ້ານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟປີ 2021 ທຽບໃສ່ປີ 2022 ຫຼຸດລົງ 13,35% ຫຼາຍບໍລິສັດປະສົບກັບການຂາດທຶນການ ນໍາເຂົ້ານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟມາສະຫນອງໃຫ້ສັງຄົມບໍ່ພຽງພໍ

ໃນບາງຄັ້ງຄາວ ບັນຫາຄົງຄ້າງພາຍໃນບໍລິສັດສະມາຊິກ ສນກ ແລະ

ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບພາກລັດທີ່ຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມເຫມາະສົມ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນໃຫມ່

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.