Breaking News

ນ້ຳຕົກຕາດຟານປ່ຽນສີ

ນ້ຳຕົກຕາດຟານປ່ຽນສີ

ສະພາບການກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນ “ເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕົກຕາດຟານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອັນລືຊື່ເຂດປາກຊ່ອງພູພຽງພໍລະເວນ ເປັນນໍ້າຕົກສອງສີ,

ໂດຍນໍ້າສອງສາຍສອງແຫຼ່ງສອງສີ (ສາຍໜື່ງຜ່ານເຂດພັດທະນາຊູມຊົນ ແລະ ສາຍສອງຈາກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດດົງຫົວສາວ)

ບັນຈົບກັນໂຕນລົງໜ້າຜາພາຍໃນລະດູຝົນອັນເປັນມົນສະເໜ່ໃຫ້ຊວນຊົມຫຼົງໄຫຼ, ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປລາວ”.

ພາບເມື່ອກ່ອນ

…..

….

ພາບປະຈຸບັນ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.