Breaking News

ອັດຕະປື ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 17.284 ຄອບຄົວ ຄາດປີ 2021 ຈະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມ 3.454 ຄອບຄົວ

ອັດຕະປື ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 17.284 ຄອບຄົວ ຄາດປີ 2021 ຈະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມ 3.454 ຄອບຄົນ

ອີງຕາມບົດລາຍງານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄໍາ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍມະຕິສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງອັດຕະປື ຊຸດທີ 1 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ, ໃນປີ 2021 ນີ້ ອົງການປົກຄອງແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ 3.454 ຄອບຄົວ, ລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ 5 ບ້ານ, ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 5.627 ຄອບຄົວ, ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 10 ບ້ານ ແລະ ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 80 ກຸ່ມ, ສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 5 ສະຫະກອນ.

ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍຄືດັ່ງກ່າວ: ຕ້ອງສືບຕໍ່ຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າການໃນການທໍາການຜະລິດໃຫ້ມີກິນ ມີໃຊ້ ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ຕີຖອຍແນວຄິດຄອງຄອຍ ລໍຖ້າແຕ່ການຊ່ວຍເຫລືອ, ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ບັນດາເຂດຈຸດສຸມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາ ມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລັດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ທ່ານ ສູນນະຄອນ ແກ້ວວຽງຄໍາ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາອົງການປົກຄອງ ແຂວງອັດຕະປື ທຸກຂັ້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມສົມຄວນ,ເປັນຕົ້ນ: ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕາມຈຸດສຸມພັດ ທະນາຕ່າງໆ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດຂຶ້ນຈໍານວນ 10 ກຸ່ມ ຄື: ກຸ່ມລ້ຽງໄກ່ 5 ກຸ່ມ ມີ 958 ຄອບ ຄົວ ແລະ ກຸ່ມລ້ຽງກາ 5 ກຸ່ມ ມີ 958 ຄອບຄົວ.

ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຕາມດໍາລັດ 348/ລບ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພົ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພັດທະນາ ເຫັນວ່າທົ່ວແຂວງ ຍັງມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 17.284 ຄອບຄົວ,ເທົ່າກັບ 56,56% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດທົ່ວແຂວງ, ບ້ານທຸກຍາກ ມີ 113 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 80% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດທົ່ວແຂວງ.

About admin

Check Also

ເດັກດື້ຕ້ອງໂດນອະໄລນະ ຄົນເຫັນໄວແທ້

ເດັກດື້ຕ້ອງໂດນອະໄລນະ ຄົນເຫັນໄວແທ້ ລູກໜີ້ໜ້າມືນຕ້ອງເຈີແບບນີ້(ອີມຸກ)ອີນາງ 📍 ສະຫວັນນະເຂດ (ຕິດໜີ້ບໍ່ຈ່າຍ) ບໍ່ທານເດີ້ສິເອົາມືງຈົນບໍ່ມີທີບຢູ່ ຂີ່ລົດປາໂດ່ໄປການ ໄປໃຫ້ປາກຄຳ ເປັນຫຍັງບໍ່ຂາຍລົດໃຊ້ໜີ້ ມັນວ່າ ບໍ່ຂາຍ ສີປະຈານລະປະຈານໂລດ ວ່າຊັ້ນແລະ ເກັ່ງເນາະ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *