Breaking News

ເງິນກີບໃກ້ເຖິງຈຸດອາວະສານແລ້ວຍ້ອນລັດຖະບານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂແລະຄວບຄຸມໄດ້ມີຢູ່ 3 ບັນຫາຫລັກ

ເງິນກີບໃກ້ເຖິງຈຸດອາວະສານແລ້ວຍ້ອນລັດຖະບານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂແລະຄວບຄຸມໄດ້ມີຢູ່ 3 ບັນຫາຫລັກ:ືື1.ເງິນກີບບໍ່ມີອັດຕາແລກປ່ຽນໃນທະນະຄານກາ

2.ລາວເຮົາມີຄຳຫລາຍແຕ່ເອົາເປັນຂອງຕົນເອງແລະສ່ວນຫລາຍແມ່ນມອບໃຫ້ນາຍທຶນແຕ່ບໍ່ມີຄຳຄ້ຳປະກັນເງິນກີບໃນທະນະຄານກາງ.

3ລາວເຮົາເພິ່ງພາເກືອບທຸກຢ່າງຈາກປະເທດອື່ນຍ້ອນຂາດການສົ່ງເສີມພາຍໃນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເລື່ອງທີ່ເຫັນວ່າລາວເຮົາມີສິນຄ້າສົ່ງອອກນັ້ນສ່ວນຫລາຍແມ່ນເປັນຂອງຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າລົງທຶນການຜະລິດໃນລາວເພື່ອສົ່ງກັບປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ງ

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂແລະຄວບຄຸມໄດ້ສ່ວນທີ່ຫນຶ່ງແມ່ນເກີດມາຈາກການເກື້ອລ້ຽງເຈົ້າຫນ້າທີ່-ພະນັກງານບາງຈຳນວນຈົນກາຍເປັນພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອ,ມີຄວາມເຫັນແກ່ໂຕ,ການສວຍໂອກາດແລະການສໍ້ລາດບັງຫລວງ,ເມື່ອ10ພະຍາດຊ້ຳເຮື້ອໄດ້ປັກຫລັກຢູ່ປະເທດໃດປະເທດນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຈິບຫາຍແລະປະຊາຊົນຂາດທີ່ເພິ່ງ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ຖືວ່າຂັດກັບແນວທາງສັງຄົມນິຍົມເອີ້ນວ່າການປະຕິບັດແບບກົງກັນຂ້າມ.ຄວາມແຕກຕ່າງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳແລະບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆ.

ສ່ວນທີ່ສອງແມ່ນເກີດຈາກລັດຖະບານມີຄວາມອ່ອນແອ-ລອງລອຍ,ບໍ່ມີຄວາມເດັດຂາດ,ບໍ່ມີຈຸດຢືນເປັນຂອງຕົນເອງ,ເວົ້າຫລາຍກວ່າເຮັດຕົວຈິງ,ຖືກຕ່າງຊາດຄອບງຳ,ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ-ພັກພວກແລະນາຍທຶນ.

1.ບໍ່ຄຳເຊໂປນແມ່ນຂຸດຄົ້ນແບບເປີດເຜີຍແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

2.ບໍ່ຄຳແລະບໍ່ເຫລັກຢູ່ເຊກອງແມ່ນຂຸດຄົ້ນແບບປິດລັບກໍຄືເຂດສຳປະທານໃນໄລຍະຍາວ,ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຂື້ນກັບຂັ້ນເທິງສ່ວນເຂດສຳປະທານໃນໄລຍະສັ້ນ,ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຂື້ນກັບແຂວງ(ແບ່ງຜົນປະໂຫຍດກັນຢ່າງຊັດເຈນ,ທັງສອງເຂດແມ່ນບໍ່ສາມາດກວດສອບແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກວດສອບໄດ້).ທ

3.ບໍ່ຄຳຢູ່ຫລັກ20ແມ່ນຂື້ນກັບບໍລິສັດເຄືອຂ່າຍຂອງກອງທັບຫວຽດນາມໂດຍມີການນະໂຍບາຍພິເສດໃຫ້ຫລຸດການເສຍພັນທະເຂົ້າລັດ.

4.ບໍ່ບັອກຊິດ(Bauxite)ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເອເຊຍ,ສຳຫລວດໃນປີ2007-2009,ພິກັດຕັ້ງຢູ່ປາກຊ່ອງບໍລິເວນແຂວງຈຳປາສັກແມ່ນເອົາໄປຄ້ຳປະກັນໃນໂຄງການລົດໄຟລາວຈີນ,ບໍລິສັດລາວຕິດຫນີ້ພຽງແຕ່1000ກວ່າລ້ານໂດລາເຫລືອນັ້ນແມ່ນລັດເປັນຜູ້ຕິດຫນີ້ຫລາຍ1000ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ……………………………………………………………………….

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຮືອ

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຮືອຂົນສົ່ງສີນຄ້າ Fujing 001 ທີ່ຈົມທະເລຈີນໃຕ້ ເນື່ອງຈາກພາຍຸຊາບາທີ່ມີຄວາມໄວລົມ 110-140 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ ພັດຖະລົ່ມ ໃນເວລາ 07:25 ຂອງວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2022 ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮືອແຕກອອກເປັນສອງສ່ວນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.