Breaking News

ແຊໄວ້ເລີຍ! ຮາກຫຍ້າຍຸບ ແລະ ກົກຫນາມເຫມັ້ນ ດີປະດົງຂໍ່ ແຂ່ງຂາໃຄ່ຍ່າງບໍ່ໄດ້ ຕົ້ມກິນ 1 ທິດ ດີປານປິດຖີ້ມ

ອັນນີ້ແມ່ນຫຍາ້ຍຸບຍອບເອົາຮາກ.

ກົກຫນາມແທ່ງບາງທອ້ງຖິ່ນເອີ້ນກົກຫນາມເຫມັ້ນເອົາລຳຕົ້ນທັງສອງຢາ່ງເອົາທໍ່ກັນລວມເປັນເຄິ່ງຂີດຕົ້ມໃສ່ນຳ້ນື່ງລີດຕົ້ມຟົດ15ນາທີແລ້ວຕອງກີນເຊົ້າສວາຍແລງຄັ້ງລະຈອກກອ່ນອາຫານ…

ມັນເປັນຢາດີປະດົງໄຂ່ນຳຂໍ່ແຂ່ງຂາຍາ່ງ

ບໍ່ໄດ້ແລ້ວກໍ່ເຈັບປວດອອກຮອ້ນຄືມີໂຕແລ່ນໄປມາກັດຢູ່ໃນຂາບາງເທື່ອຄືຖືກເຄື່ອງເຂົາໃສ່ຖ້າເປັນຄືອາຈານວ່າມານີ້ລອງຊອກມາເຮັດກີນເບິ່ງເດີຕາມສູດທີ່ບອກພຽງ3ຫມໍ້ເຫັນຜົນດີໂລດ.

ຂໍໂທດຫລາຍໆເດີທີ່ບໍ່ຖືກໃຈຜູ້ທີ່ມີເງີນຫລາຍ.

ອາຈານລົງບອກເພື່ອບຸນແລະຜູ້ມີເງີນຫນອ້ຍແລະເພື່ອໃຫ້ລູກຫລານຈົດໄວ້ເປັນຕຳລາຢາສາທຸຂໍຈົ່ງເປັນບຸນນຳກັນດວ້ຍເທີ້ນຯ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.