Breaking News

ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນຂາດນ້ຳມັນ ສັງຄົມແຕກຕື່ນວິຕົກຈົນເກີນໄປກ່ຽວກັບສະພາບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ

ປະທານບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ (PLUS) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັງຄົມຢ່າແຕກຕື່ນ ແລະ ວິຕົກຈົນເກີນໄປ ກ່ຽວກັບສະພາບຂາດເຂີນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຍາດແຍ່ງນໍ້າມັັນ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການຂາດຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.

ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ (PLUS) ໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2022 ວ່າ: ສະພາບການປັດຈຸບັນ ທີ່ສັງຄົມຄິດວ່າລາວເຮົາວິກິດຂາດເຂີນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວບໍ່ໄດ້ວິກິດຂະໜາດນັ້ນ ແຕ່ເກີດຈາກຄວາມແຕກຕື່ນຂອງປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ ແລະເປັນຜົນທາງຈິດຕະສາດຫລາຍກວ່າການຂາດເຂີນນໍ້າມັນ ເພາະປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ PLUS ໄດ້ຮ່ວມກັບລັດຖະບານແກ້ໄຂບັນ ຫາຫລາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະໃນຫລາຍມື້ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າມັນ ເຊີ່ງຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາແມ່ນການຂາດເຂີນເງິນຕາ

ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕື່ນຂອງປະ ຊາຊົນແລ້ວພາກັນກັກຕຸນເງິນຕາ ເຊີ່ງໃນຕົວຈິງບໍ່ແມ່ນປະເທດລາວຂາດດຸນການຄ້າ ເພາະໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ລາວເຮົາເກີນດຸນຫລາຍກ່ວາ 500 ລ້ານໂດລາ ເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນຕາທີ່ມີໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນພຽງພໍໃນການຮັບໃຊ້ ແຕ່ຍ້ອນປະ ຊາຊົນແຕກຕື່ນຫລາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ມີການກັກຕຸນສິນຄ້າ ແລະ ກັກຕຸນເງິນຕາ ຈິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການຈໍລະຈອນຂອງເງິນຕາໃນລະບົບ ຍ້ອນຜູ້ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບນັບມື້ອ່ອນຄ່າ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຂໍໃຫ້ສັງຄົມຢ່າແຕກຕື່ນຈົນເກີນໄປ ເພາະສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ເກີດສະເພາະຢູ່ປະເທດລາວ, ປະເທດອື່ນໆ ກໍເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ, ແຕ່ປະຊາຊົນບໍ່ແຕກຕື່ນສັງຄົມເຂົາເຈົ້າຈິ່ງບໍ່ວຸ້ນວາຍ, ກົງກັນຂ້າມໃນສັງຄົມລາວປັດຈຸບັນ ຍ້ອນຄວາມແຕກຕື່ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຍາດແຍ່ງນໍ້າມັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການແບ່ງປັນ, ປັດຈຸບັນ ຫລາຍປໍ້າບໍ່ສາມາດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້,

ປະທານບໍລິສັດປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ (PLUS) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັງຄົມຢ່າແຕກຕື່ນ ແລະ ວິຕົກຈົນເກີນໄປ ກ່ຽວກັບສະພາບຂາດເຂີນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຍາດແຍ່ງນໍ້າມັັນ ແລະ ນໍາໄປສູ່ການຂາດຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.

ເຊີ່ງທາງບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ບໍລິການນໍ້າມັນແກ່ສັງຄົມຈົນທຸກຢ່າງເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຕະຫລອດໄປ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ກ່າວຢໍ້າວ່າ: ການສະໜອງນໍ້າມັນຮັບໃຊ້ສັງຄົມຈະບໍ່ຂາດ ແຕ່ຖ້າຈະຂາດກໍຍ້ອນພວກເຮົາແຕກຕື່ນຈົນເກີນໄປ ເພາະຖ້າຮູ້ຈັກແບ່ງປັນຈະພຽງພໍ ແຕ່ຖ້າຍາດແຍ່ງກັນຈະບໍ່ມີມື້ພຽງພໍ ເພາະວິກິດຈະບໍ່ເກີດຈາກນໍ້າມັນ ແຕ່ມັນຈະເກີດຈາກນໍ້າມືຂອງພວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາແຕກຕື່ນ, ກັກຕຸນເງິນຕາ ແລະ ມີການຍາດແຍ່ງນໍ້າມັນຄືທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້.

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.