Breaking News

ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ? 3 ຜົນຮ້າຍ ຂອງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ອັນຕະລາຍສຸດທີ່ຫຼາຍເບິ່ງຂ້າມ

3 ຜົນຮ້າຍ ຂອງການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ

1. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ: ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ມີຜົນຮ້າຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ ສຸຂະພາບທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ ແລະ ພະຍາດ ອື່ນທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມພິການ ແລະ ການ ເສຍຊີວິດ ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ໄດ້ດື່ມເຫຼົ້າຕີນ ມືນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ ສາມາດຈະຍ່າງໄປມາດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ (ຕິດເຫຼົ້າ) ເປັນ ຕັບແຂງ ຕັບອ່ອນເພຍ ແລະ ອື່ນໆ. ການບໍລິໂພກ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຕ໌ໃນໄລຍະຖືພາ ເປັນສາເຫດ ແລະ ປັດໃຈສ່ຽງ ທີ່ພາໃຫ້ຫຼຸລູກ ເດັກເກີດກ່ອນກໍານົດ ມີ ນ້ໍາຫນັກຕໍ່ດ ຜິດປົກກະຕິ ພິການ ມີການພັດທະນາທາງສະຫມອງ ແລະ ຮ່າງກາຍ

2. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ຄອບຄົວ: ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ພາໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫມົດທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ, ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ເດັກ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ຂາດຄວາມເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄອບຄົວ ທັງ ຍັງເປັນການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຂອງຄອບຄົວ ຕົວຢ່າງ: ເງິນຊື້ເຂົ້າ, ຊື້ ນ້ໍາ, ຊື້ຂອງຢູ່ຂອງກິນບໍ່ມີ ແຕ່ເງິນຊື້ເຫຼົ້າເຖິງບໍ່ມີກໍຫາກູ້ຫາຢືມສຸດທ້າຍກາຍເປັນຫນີ້ເປັນສິນຜູ້ອື່ນ ຜົວເມຍຢ່າຮ້າງ ປ່ອຍປະລູກໃຫ້ຢູ່ຢ່າງອົດໆຢາກໆ

3. ຜົນຮ້າຍຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ: ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ເກີດອາຊະຍາກໍາ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງແຕະຕ້ອງເຖິງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ຄວາມ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ ສັງຄົມ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ພາໃຫ້ສູນເສຍລາຍຮັuທັງເປັນ ການໃຊ້ຈ່າຍຟູມເຟືອຍ ແລະ ເປ້ຍຜົນກະທົບ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

About admin

Check Also

ຖ້າຮ້ານໃດລະເມີດ ຈະຖືກປັບໄໝ ຕາມກົດໝາຍ

ເມືອງບໍລິຄັນ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງ: ບັນດາ ຮ້ານອາຫານ, ກິນດື່ມ, ຄາລາໂອເກະ ແລະ ຮ້ານບັນເທີງ ໃນກຸ່ມບ້ານເທດສະບານ, ຫ້ວຍ – ຄູນ, ຜາເມືອງ, ນາກຸນແລະພູຄໍາຊາບ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.