Breaking News

ທົດລອງຂັບລົດ ເພື່ອຈະຊື້ແຕ່ສຸດທ້າຍ ຂັບລົດໜີ ທົດລອງຂັບລົດ ເພື່ອຈະຊື້ແຕ່ສຸດທ້າຍ ຂັບລົດໜີ

ທົດລອງຂັບລົດ ເພື່ອຈະຊື້ແຕ່ສຸດທ້າຍ ຂັບລົດໜີ

ໃນເວລາປະມານ 13:30 ໂມງ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ2022 ເຈົ້າຂອງລົດຈັກໄດ້ນຳເອົາລົດໄປໃຫ້ລູກຄ້າທົດລອງຂັບຂີ່ເພື່ອຊື້-ຂາຍ ແຕ່ຖືກຊີງ

ເອົາລົດຫລົບຫນີ, ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເຈົ້າຂອງລົດ ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ: ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າທາງໂທລະສັບ ເພື່ອຊື້-ຂາຍລົດຈັກ,

ຕໍ່ມາກໍໄດ້ຕົກລົງນັດຫມາຍກັນໄວ້ຢູ່ເຂດຫລັກ 35 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍລູກຄ້າມານໍາກັນ 3 ຄົນ, ພາຍຫລັງເຫັນລົດຈັກລູກຄ້າໄດ້ທົດລອງ ຂັບຂີ່ ;

ຈາກນັ້ນ ລູກຄ້າກາຍເປັນໂຈນ ເອົາລົດຫລົບຫນີ ໄປທາງສະຫວັນນະເຂດ.

ຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂຈນ ແຕ່ປະຄົນຫນຶ່ງໄວ້ ກັບເຈົ້າຂອງລົດ, ຈິ່ງໄດ້ຄຸມຕົວຜູ້ມານຳໄວ້.

ຄລິບ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.