Breaking News

ປະກາດຮັບສະໝັກ

ປະກາດຮັບສະໝັກຊາວໜຸ່ມເພດຍິງອາຍຸ16-30ປີຈຳນວນຫຼາຍ👈👈

ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານເປີດການຝຶກອົບຮົມຟຼີ 40ວັນ ອາຊີບຊ່າງວິກຜົມ ຫຼັງຈົບການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກທັນທີ👩‍🎓👩‍🎓

ມີຫໍພັກແລະເຄື່ອງບ່ອນນອນແລະມີເຂົ້າກິນຟຼີມີຖ້ວຍບ່ວງໃຫ້ໃຊ້ແລະສະບູຢາຖູແຂ້ວໃຫ້ຟຼີແຕ່ວ່າໄລຍະຮຽນແມ່ນບໍ່ມີເງິນແລະອາຫານໃຫ້

ຫຼັງຮຽນຈົບແມ່ນເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ ບໍລິສັດລາວຄວາລີຕີ.

💰💰ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດ ລາວຄວາລີຕີແມ່ນ 1,500,000ກີບ

💰💰ເງິນປີ25,000-125,000ກີບ.

💰💰ເງິນຜະລິດເລີ່ມຕົ້ນ200,000-2,500,000ກີບ

💰💰ເງິນບໍ່ຂາດວຽກ50,000-100,000ກີບ📞📞02059595479,02055571505

ເອກະສານ:ກັອບປີ້ສຳມະໂນຄົວ,ບັດສັກວັກຊີນ ສະໝັກຢູ່ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.