Breaking News

ມື້ນີ້ແມ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນໃສ່ລົດໄປການ

ມື້ນີ້ແມ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນໃສ່ລົດໄປການ

ກໍ່ເລີຍພາລູກຊາຍຕີມວຍຫລິ້ນຢູ່ເຮືອນ ສຸດທ້າຍແມ່ເກືອບນ໊ອກນຳລູກຊາຍ

ດີແຕ່ແຂ້ວບໍ່ຫວ້າກ,ດີແຕ່ເລືອດດັງບໍ່ອອກ,ແມ່ວ່າຍົກ2ກູເອົາມຶງຄືນຖ້າເບິ່ງ

ຊົມຄຼິບ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.