Breaking News

ລວມນໍ້າມັນທັງໝົດພາຍໃນ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ລວມນໍ້າມັນທັງໝົດພາຍໃນ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີດັ່ງນີ້:

#ແອັດຊັງ: 27.000 ລິດ#ກາຊວນ: 8.500 ລິດ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2022 ພະນັກງານກວດກາ ການຄ້າເມືອງຄຳເກີດໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ປຳ້ນຳ້ມັນຂາຍຍ່ອຍພາຍໃນເມືອງເຊີ່ງນຳທີມໂດຍ

ທ່ານ ແສງນະຄອນ ໄຊຍະລາດ ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າເມືອງ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້ :ເມືອງຄໍາເກີດ ມີ ທັງໝົດ 32 ປໍ້າ, ປິດຖາວອນ 02 ປໍ້າ ແລະ ປິດຊາວຄາວ 22 ປໍ້າ ແລະ ບັນດາປໍ້າ

ທີຍັງເປີດມີຄື :1. ປໍ້ານໍ້າມັນ ວັນນະພອນ 03 ສາຂາ ບ້ານ ອຸດົມ, ບ້ານ ທົ່ງຈະເລີນ ແລະ ບ້ານ ນາເດືອ, ນໍ້າມັນກະຊວນເມີດ, ແອັດຊັງ : 12.000 ລິດ.

2. ປໍ້າສົມບັດ ບ້ານ ທົ່ງຈະເລີນແອັດຊັງ : 2.000 ລິດກະຊວນ : ບໍ່ມີ

3. ປໍ້ານໍ້າມັນພູວົງ ບ້ານ ນາເດື່ອແອັດຊັງ : ບໍ່ມີກະຊວນ : 7.000 ລິດ

4. ປໍ້ານໍ້າມັນພອນຈັນ ບ້ານໂພນແພງແອັດຊັງ : 8.000 ລິດກະຊວນ : ບໍ່ມີ

5. ປໍ້ານໍ້າມັນ ມັງກອນເພັດ ບ້ານນາເດື່ອແອັດຊັງ : 9 00 ລິດກະຊວນ : 1.500 ລິດ

6. ປໍ້າ ປຕທ ບ້ານ ທົ່ງຈະເລີນແອັດຊັງ : 17.000 ລິດ

#ລວມນໍ້າມັນທັງໝົດ ພາຍໃນເມືອງ ມີ:ແອັດຊັງ : 27.000 ລິດ.ກະຊວນ : 8.500 ລິດ

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເມືອງຄຳເກີດ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.