Breaking News

ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ຕ້ອງເບິ່ງທີ່ມາທາງປະຫວັດສາດຕື່ມ

ເງິນກີບອ່ອນຄ່າແມ່ນເລີ່ມມີມາຢ່າງຍາວນານສົມຄວນແລ້ວ.

ອັນສາເຫດກໍຍ້ອນວ່າລາວເຮົາເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາມາແຕ່ຍຸກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຕ່າງຊາດມາເປັນເວລາສອງສະຕະວັດ.

ຕົວຢ່າງໃນເວລາທີ່ເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງສະຫຍາມພວກເຂົາໄດ້ກີດກັ້ນ, ຜູກຂາດບໍ່ໃຫ້ຄົນລາວຄ້າຂາຍໂດຍກົງກັບນານາປະເທດ.

ເຂົາຖືວ່າລາວເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ, ຄົນລາວເປັນຂ້າທາດ, ບໍ່ມີສິດມີສຽງ ຖ້າຈະທຳການຄ້າຂາຍຕ້ອງຄ້າຂາຍກັບພໍ່ຄ້າຄົນກາງທີ່ເປັນຄົນສະຫຍາມ,

ຜູ້ໃດຝ່າຝືນບໍ່ປະຕິບັດຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ ຫລື ຖືກປັບໄໝໃສ່ໂທດ. ສະແດງວ່າໃນຍຸກນັ້ນບໍ່ມີການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ,

ຖ້າຕ້ອງການຊື້ ຫລື ຊົມໃຊ້ຕ້ອງບໍລິໂພກແຕ່ຂອງໄທ ຈົນມາຮອດຍຸກນີ້ ຄົນລາວເຮົາກໍຍັງຕິດນິດໄສບໍລິໂພກສິນຄ້າໄທມາຫລາຍຍຸກຫລາຍສະໄໝ ເພາະພາຍໃນຕົນເອງບໍ່ມີການຜະລິດສິນຄ້າຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.

ສຸດທ້າຍມາເງິນບາດຂຶ້ນຕິກໆກໍບໍ່ມີຫຍັງໄປຄ້ຳປະກັນ.ພໍຕົກມາໃນຍຸກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຈັກກະພັດຝຣັ່ງ ແລະ ອາເມລິກາ ປະຊາຊົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ຜະເຊີນກັບໄພສົງຄາມຮຸກຮານ, ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ,

ຂາດການພົວພັນຄ້າຂາຍກັບໂລກພາຍນອກ ເບິ່ງຢ່າງໜຶ່ງຄືປະເທດຖືກປິດປະຕູ, ປິດຫູປິດຕາ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໄຮ່ໄຖນາ, ຫາລ້ຽງຊີບຕາມທຳມະຊາດເປັນສ່ວນຫລາຍ. ເວົ້າເຖິງການຜະລິດໃນຍຸກນັ້ນກໍພໍ່ແຕ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ, ບໍ່ມີໂຮງຈັກໂຮງງານ,

ບໍ່ມີການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນລະບົບການສຶກສາກໍຍິ່ງຫລ້າຫລັງ, ໃນຍຸກຝຣັ່ງປົກຄອງບໍ່ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈັກແຫ່ງ, ຖ້າເປັນເຊື້ອເຈົ້າ ແລະ ລູກເຈົ້າຫລານນາຍຮຽນຈົບປະຖົມແລ້ວຕ້ອງໄປຮຽນຕໍ່ມັດທະຍົມຢູ່ຫວຽດນາມ ຫລື ປະເທດຂະເໝນ.

ໃນຍຸກອາເມລິກາມາຮຸກຮານມີວິທະຍາໄລພຽງ 2 ແຫ່ງ ຄືອຸດົມວຽງຈັນ ແລະ ວິທຍາໄລຄູດົງໂດກ ຈົນມາຮອດຊຸມປີ 1970 ຈຶ່ງມີໃນບັນດາແຂວງໃຫຍ່ໆ ຄືຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປາກເຊ.ສະຫລຸບແລ້ວ,.​

ໃນເງື່ອນໄຂປະເທດເຮົາເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງສັກດີນາ ແລະ ຈັກກະພັດຜູ້ຮຸກຮານ, ປະເທດລາວບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ບໍ່ມີການຜະລິດທີ່ເຂັ້ມແຂງເໝືອນດັ່ງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ຄືຫວຽດນາມ, ຂະເໝນ ແລະ ປະເທດໄທ.

ຈາກປັດໄຈທີ່ກ່າວມານີ້ ຈຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງທີ່ແກ່ດຶງຄົນລາວໃຫ້ຢູ່ແບບພໍພຽງ ແລະ ຂຶ້ນກັບທຳມະຊາດ, ຂາດການຜະລິດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ກາຍເປັນຄົນມັກງ່າຍ, ມີນິດໄສມັກຊື້ບໍ່ມັກເຮັດການຜະລິດ ເຊິ່ງເບິ່ງຢ່າງໜຶ່ງຄືຫາຍໃຈຮ່ວມຮູດັງໝູ່,

ຢູ່ແບບບໍ່ຫ່ວງເກົ້າຫ່ວງສິບ.ພາຍຫລັງປະເທດຊາດເຮົາພົ້ນຈາກສົງຄາມ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ປະກາດເປັນປະເທດ ສປປ ລາວ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ວາງນະໂຍບາຍປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດຕາມເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການຮຳບາດແຜສົງຄາມ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຜະລິດ,

ສູ້ຊົນເພິ່ງຕົນເອງ, ກຸ້ມຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ, ພ້ອມວາງແນວທາງການປະຕິວັດສາມປະການຄື: ການປະຕິວັດພົວພັນການຜະລິດ, ການປະຕິວັດເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ການປະຕິວັດແນວຄິດວັດທະນະທຳ.​

ໃນຊ່ວງນີ້ ປະເທດເຮົາຍັງຖືກຂວ້ຳບາດຈາກປະເທດໄທມາຫລາຍປີ, ແຕ່ກໍເຫັນວ່າໄດ້ຜ່ານພົ້ນ, ນຳພາປະເທດຊາດກ້າວສູ່ຍຸກໃໝ່ຕາມເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມທີ່ໜັກແໜ້ນ, ໝັ້ນຄົງ ຈົນມາຮອດປີ 1986 ຈຶ່ງໄດ້ກ້າວສູ່ຍຸກປ່ຽນແປງໃໝ່ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເລີ່ມມີການພັດທະນາຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ.​

ແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າຫວນຄືນເບິ່ງປະຫວັດສາດເຮົາມາຮອດຂັ້ນນີ້ແລ້ວຖືວ່າບ້ານເມືອງເຮົາມີການສ້າງສາພັດທະນາຕ່າງກວ່າຍຸກເກົ່າຕັ້ງຫລາຍເທົ່າ ແຕ່ກໍຍັງເຫັນວ່າມີຫລາຍອັນຫລາຍຂອດຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນແກ້.

ຖ້າພວກເຮົາຫາກຍັງປະປ່ອຍແກ່ຍາວໄປດົນເທົ່າໃດ ມະຫາໄພກໍນັບມື້ຈະມາຂົ່ມຂູ່ ເພາະຍຸກນີ້ເປັນຍຸກໂລກາພິວັດ, ມີຫລາຍວິກິດອາດມາຂົ່ມຂູ່, ບໍ່ຈັກວ່າພະຍາດລະບາດ, ໄພສົງຄາມ, ການແກ້ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ບັນຫາວິກິດທີ່ ສປປ ລາວ ເຮົາພວມຜະເຊີນໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືວິກິດຈາກໂຄວິດ-19, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າສູ້ເງິນບາດເງິນໂດລາບໍ່ໄດ້.​

ບັນຫານ້ຳມັນແພງຍ້ອນຂາດເງິນຕາໄປຊື້ເຂົາຢ່າງພຽງພໍ ນັບທັງສິນຄ້າອື່ນໆກໍຂຶ້ນລາຄາໄປຕາມໆກັນ, ຖ້າບໍ່ຂ້ຽວແກ້ບັນຫາຫຍຸ້ງເຫຍີງໃນສັງຄົມໂດຍໄວ ກໍຍິ່ງຈະມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍຢ່າງຕາມມາ.

ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ຖ້າເຮົາອາໄສແຕ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ໃນດິນສິນໃນນ້ຳ ມັນມີໂອກາດຈິບຫາຍ ຫາກບໍ່ຕັ້ງໜ້າເລັ່ງລັດໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຫລາກຫລາຍ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງຂາຍໄປຕ່າງປະເທດ.​

ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ເປີດປະເທດຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລ້ວ.

ບົດຮຽນອັນໃຫຍ່ໆຕ້ອງເອົາປະເທດຣັດເຊຍມາເປັນຕົວແບບ ໃນເມື່ອອຸດົມສົມບູນຢ່າງຄົບເຄື່ອງພຽງພໍ ໃຜຈະມາຂວ້ຳບາດກໍເຊີນໂລດ ເພາະເຮົາຍັງມີຫລາຍອັນຫລາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ຄືໃຜ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຄື.

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.