5 ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນເມສາ ເພີ່ມຂຶ້ນ9,9% ທຽບໃສ່ເດືອນດຽວກັນປີຜ່ານມາ

ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມຂອງ ສປປ ລາວ ເດືອນເມສາ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,9% ທຽບໃສ່ເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສາເຫດມາຈາກ 5 ປັດໄຈຄື:

1. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຕະຫຼາດໂລກ ຈາກສະຖານະການຄວາມຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ຢູ່ເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາຂາຍຍ່ອຍພາຍໃນປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ລາຄານໍ້າມັນຍັງໄປກະຕຸ້ນໃຫ້ສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປັດໄຈການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ.

2. ການຜັນຜວນຂອງຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າ ແລະ ເໜັງຕີງບໍ່ຄົງທີ ໄດ້ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ດັດຊະນີລາຄາໝວດສິນຄ້ານຳເຂົ້າເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ບາງໝວດສິນຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ປັດໄຈການຜະລິດຈາກການນໍາເຂົ້າ.

3. ລາຄາຄຳຮູບປະພັນ ແມ່ນເໜັງຕີງເພີ່ມສູງຂຶ້ນກາຍຂອບເຂດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການເໜັງຕີງຕາມກົນໄກຂອງຕະຫຼາດໂລກ.

4. ການເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາປຸ໋ຍ, ອາຫານສັດ, ຢາວັກຊິນສຳລັບສັດ ບວກກັບຜົນກະທົບດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາອາຫານສົດປະເພດຕ່າງໆປັບໂຕສູງຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຂ່ໄກ່, ອາຫານເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ.

5. ຍັງມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃນຊ່ວງເທດສະການປີໃໝ່ລາວ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີລາຄາບາງປະເພດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ປາ, ສັດປີກ, ເບຍ, ເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ.

ຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານອັດຕາເງິນເຟີ້ ປະຈຳເດືອນເມສາ 2022 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

About admin

Check Also

ສະບາຍດີເຈ້ ທິບ ສາຍາ ແມ່ຄ້າດວງເຮງ

ສະບາຍດີເຈ້ ທິບ ສາຍາ ແມ່ຄ້າດວງເຮງ ສະບາຍດີເຈ້ ທິບ ສາຍາ ແມ່ຄ້າດວງເຮງ ຖືກເລກທຸກງວດ 600-800 ລ້ານ ພັນ ລ້ານ ສຳຄັນຖືກທຸກໆງວດ ລວຍມື້ລວຍວັນ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.