Breaking News

ແຄມທາງ ແມ່ນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ບໍ່ຄວນເຮັດ

ແຄມທາງ ແມ່ນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

ການທີ່ເອົາເຊືອກຝາງແລະຕຸກ

ມາກັ້ນແບບນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ແຖມແມ່ນຈອດແຄມທາງຈໍລະຈອນກຳນົດຈອດໄດ້ ແບບນີແມ່ນບໍ່ຖຶກ ລະເຫັນແກ່ຕົວ

ແບບນີ້ພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງຄວນໄປແກ້ໄຂປັນຫາສັງຄົມເດຶອດຮ້ອນ

ຄົນທີ່ມີລົດທຸກຄົນຫນ້າຊິໃດ້ເສຍຄ່າທາງຫມົດທູກຄົນແລ້ວຢ່າໃຫ້ເສຍໄປລ້າໆເດີ..

ຝາກຖືງຜູ້ທີ່ສາມາດຈັດການປັນຫານີ້ແນ່ ຂໍຂອບໃຈ🙏🙏🙏

ຄລິບ

About admin

Check Also

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ.

ຟັງນໍາກັນເດີ!! ອ້າຍນ້ອງຫວຽດເພີ່ນເວົ້າວ່າ: ເພີ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາແຮ່ຂອງລາວລ້າໆ ໃດ ເພີ່ນຊື້ເອົາ! ແຕ່ບັນຫາຄືບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນທີ່ເພີ່ນຈ່າຍໃຫ້ທາງການລາວ .. .. . ຈັກເອົາໄປໄວ້ໃສຫມົດ ເປັນຕື້ໆ ວ່າຊັ່ນ! ຄລິບ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.