Breaking News

4 ອັນດັບວັນເກີດຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະຖຳເລື່ອງເງິນທອງຈະມີລົດມີເຮືອນໝົດໜີ້ສິນ

4 ອັນດັບວັນເກີດຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະຖຳເລື່ອງເງິນທອງຈະມີລົດມີເຮືອນໝົດໜີ້ສິນ

ອັນດັບ 1. ທ່ານທີ່ເກີດວັນ ອັງຄານ : ຄົນເກີດວັນນີ້ດວງຊະນາ ຕອນຍັງນ້ອຍໆ ມັກຈະຕ້ອງດິ້ນຮົນ ລຳບາກຫລາຍ ພໍສົມຄວນ ແຕ່ຊະຕາ ຊີວິດຈະສອນໃຫ້ແຂງແກ່ນ ເພື່ອໃຫ່ຍມາເປັນຄົນທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍ ໃນໜ້າທີ່ການງານ ດົນເກີດວັນນີ້ ຫາກ ເຮັດວຽກອິສະລະຈະລວຍໄວກວ່າເພື່ອນຮຸ່ນດຽວກັນ ລວຍແບບລວຍຫລາຍ ເຮັດວຽກ 1-3 ປີ ມີເງິນຊື້ລົດດ້ວຍນ້ຳພັກນ້ຳແຮງ ຕົວເອງໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຫາກເຮັດວຽກປະຈຳ ກໍຖືວ່າດີເລື້ອຍໆ ອາດບໍ່ກະໂດດເພາະຈະປະຈົບປະແຈງບໍ່ເປັນແຕ່ກໍສຸກສະບາຍ ຜ່ານຊ່ວງນີ້ ດວງສະຕາ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະກາລັກ ມີເງິນທອງ ໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ມີບ້ານມີລົດໝົດໜີ້ສິນ ແລະ ດວງຍັງດີຍາວໆ ດ້ານໂຊກລາບກໍ ມີເກຮນ ຖືກລາງວັນໃຫ່ຍ ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫ່ຍ ສິ່ງສັກສິດ ທີ່ເຈົ້າເຄົາລົບຄຳນັບຖື ຈະໃຫ້ໂຊກ ອ່ານແລ້ວດີແຊຣ໌ ເກັບໄວ່ ໃຫ້ໂຊກເຂົ້າຂ້າງເປັນກຸສົນ ເພື່ອເພື່ອນທີ່ເກີດວັນດຽວກັບທ່ານ ຮາສີດຽວກັບທ່ານ ນັກສັດດຽວກັບທ່ານ ຈະໄດ້ອ່ານໄປດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານປະສົບພົບເຈີ ແຕ່ສິ່ງດີໃນຊີວິດ ໂລກລາບມາກມາຍ ດ້ວຍເທີ້ນ ສາທຸ…

ອັນດັບທີ່ 2 . ທ່ານທີ່ເກີດວັນ ພຸດ : ດວງຊະຕານີ້ຫາກມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະກາລັກ ຈະກ້າວໜ້າ ແລະ ເຕີບໂຕ ໄວ້ຫລາຍໆ ທັ້ງໃນເລື່ອງໜ້າທີການງານແລະ ຄູ່ຄອງ ຄົນເກີດວັນນີ້ ຫາກເຮັດວຽກທີ່ ດ່ຽວຂ້ອຍກັບຄວາມສວຍຄວາມງາມ ເສື້ອຜ້າ ຈະເຕີບໂຕ ແລະກ້າວໜ້າໄວຫລາຍ ທັ້ງງານປະຈຳ ແລະ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ໃຫ້ລະວັງ ເລື່ອງການໃຊ້ເງິນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕົວເອ ງຈະເຮັດໃຫ້ມີປັນຫາ ຂັດສົນ ເລື່ອງເລິງທອງ ຜ່ານຊ່ວງນີ້ ດວງຊະຕາມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະກາລັກ ມີເງິນທອງ ໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ມີບ້ານ ມີລົດ ໝົດໜີ້ສິນນ ແລະ ດວງຍັງດີຍາວໆ ຈົນເຖິງເດືອນມີຖຸນາ ດ້ານໂຊກລາບກໍ ມີດວງຖືກລາງວັນໃຫ່ຍ ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫ່ຍ ເລກທະບຽບລົດຈະໃຫ້ໂຊກ ອ່ານແລ້ວດີແຊຣ໌ເກັບໄວ້ ໃຫ້ໂຊກເຂົ້າຂ້າງເປັນກຸສົນ ເພື່ອເພື່ອນທີ່ເກີດວັນດຽວກັບທ່ານ ຮາສີດຽວກັບທ່ານ ນັກສັດດຽວກັບທ່ານຈະໄດ້ອ່ານໄປດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານປະສົບພົບເຈີ ແຕ່ສິ່ງດີໃນຊີວິດ ໂລກລາບມາກມາຍ ດ້ວຍເທີ້ນ ສາທຸ…

ອັນດັບ 3. ທ່ານທີ່ເກີດວັນ ສຸກ : ຄົນເກີດວັນນີ້ ຫາກຢາກລວຍໄວ ຕ້ອງເຮັດວຽກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອາຫານການກິນ ຈະຮ່ຳລວຍ ໄວຫລາຍໆ ຫາກເຮັດວຽກປະຈຳ ຫລື ພະນັກງານ ອາດຈະບໍ່ລວຍໄວ ແຕ່ກໍພໍມີຢູ່ມີກິນມີໜ້າມີຕາ ແຕ່ຄວນຫາອາຊີບເສີມ ເຮັດຄວບຄູ່ໄປນຳ ຄົນວັນນີ້ເວົ້າມ່ວນນ່າຟັງ ຄົນມັກເຄີຍນຳຢູ່ແລ້ວ ຜ່ານໄລຍະນີ້ໄປ ດວງສະຕາຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະກາລັກ ມີເງິນທອງໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ມີບ້ານມີລົດໝົດໜີ້ສິນ ແລະ ດວງຍັງດີຍາວ ດ້ານໂຊກລາບ ກໍມີເກຮນຖືກລາງວັນໃຫ່ຍໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫ່ຍ ຜ່ານຊວງນີ້ໄປ ເລກຈາກເດັກນ້ອຍຈະໃຫ້ໂຊກ ອ່ານແລ້ວດີແຊຣ໌ ເກັບໄວ້ ໃຫ້ໂຊກເຂົ້າຂ້າງເປັນກຸສົນ ເພື່ອເພື່ອນທີ່ເກີດວັນດຽວກັບທ່ານ ຮາສີດຽວກັບທ່ານ ນັກສັດດຽວກັບທ່ານ ຈະໄດ້ອ່ານໄປດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານປະສົບພົບເຈີ ແຕ່ສິ່ງດີໃນຊີວິດ ໂລກລາບມາກມາຍ ດ້ວຍເທີດດດ… ສາທຸ

ອັນດັບ 4. ທ່ານທີ່ເກີດວັນ ອາທິດ : ຄົນເກີດວັນອາທິດ ເປັນຄົນເຈົ້າສະເຫນ່ ແຕ່ຢ້ານຈະລົງເອີຍກັບໃຜກໍບໍ່ໄດ້ງ່າຍ ຕ້ອງສຶກສາຮຽນຮູ້ກັນດົນນານພໍສົມຄວນ ບາງຄົນຄົບໄປກໍ່ເພິ່ງມາຮູ້ວ່າບໍ່ແມ່ນ ກໍແຍກຍ້າຍກັນໄປ ຄົນເກີດວັນນີ້ຫາກເຮັດວຽກ ທີ່ກຽວຂ້ອງກັບຂອງກິນຂອງໃຊ້ ຈະລວຍໄວຫລາຍ ຍິ່ງຄ້າຂາຍທາງ ຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌ ຈະລວຍຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຄົນເຮັດວຽກປະຈຳເຈົ້ານາຍ ມັກຈະເອັນດູ ໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ໄວກວ່າໝູ່ເພື່ອຮຸ່ນດຽວກັນ ແລະ ຫລັງ 16 ພຶດສະພາ ດວງຊະຕາ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາອຸປະກາລັກ ມີເງິນມີທອງໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ມີບ້ານມີລົດ ໝົດໜີ້ສິນ ແລະ ດວງຍັງດີຍາວໆ ດ້ານໂຊກລາບກໍມີເກຮນຖືກລາງວັນໃຫ່ຍ ໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫ່ຍ ຊ່ວງນີ້ໄປ ຄວາມຝັນຕອນໃກ້ຈະເຊົ້າ ຈະໃຫ້ໂຊກ ອ່ານແລ້ວດີແຊຣ໌ ເກັບໄວ້ ໃຫ້ໂຊກເຂົ້າຂ້າງເປັນກຸສົນ ເພື່ອເພື່ອນທີ່ເກີດວັນດຽວກັບທ່ານ ຮາສີດຽວກັບທ່ານ ນັກສັດດຽວກັບທ່ານ ຈະໄດ້ອ່ານໄປດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ທ່ານປະສົບພົບເຈີແຕ່ສິ່ງດີໃນຊີວິດ ໂລກລາບມາກມາຍ ດ້ວຍເທີດດດ… ສາທຸ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *