Breaking News

ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫລີຖືກນາຍຈ້າງທຸບຕີ ຈົນເກີດບາດເຈັບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ

ກົມການຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາແຮງງານລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກນາຍຈ້າງທຸບຕີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຈາກຂ່າວທີ່ສັງຄົມອອນລາຍໂພສ ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2022 ແລະ

ຖືກແຊໄປເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບແຮງງານ ທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກນາຍຈ້າງທຸບຕີ ຈົນເກີດບາດເຈັບ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ, ຕໍ່ກັບປະເດັນນີ້,

ກົມການຈັດຫາງານ ກໍໄດ້ມີການປະສານງານຫາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນຂອງແຮງງານທີ່ເປັນຂ່າວນັ້ນ. ຜ່ານການສອບຖາມ ຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ແຮງງານທີ່ສົ່ງໄປນັ້ນເປັນແຮງງານລາວຊົນເຜົ່າມົ້ງ ໂດຍການຈັດສົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ຕາມລະບົບ EPS

(ໄລຍະຍາວ 3-5 ປີ) ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ມືແທ້ ຍ້ອນແຮງງານນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນບໍ່ຄົບຖ້ວນຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ກໍານົດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຖືກທຸບຕີຈາກນາຍຈ້າງ. ຜູ້ກ່ຽວກໍໄດ້ປະສານກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຊັ່ນ: ສູນບໍລິການຈັດຫາງານຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ສະຖານລາວ ປະຈໍາຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອເຂົ້າໄປໄກ່ເກ່ຍ ຊຶ່ງປະຈຸບັນ ຜູ້ກ່ຽວຍັງຢູ່ໃນໄລຍະລໍຖ້າໃຫ້ສູນບໍລິການຈັດຫາງານຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຊອກຫາວຽກໃໝ່ທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ.

ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ກັບແຮງງານໃນກໍລະນີຕ່າງໆ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຕົວແທນຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສ.ເກົາຫຼີ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ.

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງແຮງງານ

ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານ ໂດຍມີການປະສານງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບ ຕົວແທນຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສ.ເກົາຫຼີ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ໄດ້ຕັ້ງກຸ່ມວອດແອັບ ທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານໄດ້ຢ່າງທັນການ.

ສໍາລັບການຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດດ້ວຍການນຳເອົາເງິນຕາເຂົ້າປະເທດ,

ພ້ອມທັງເປັນການສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳ ມີອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ, ສິ່ງສຳຄັນ ເປັນການຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງນິດໄສແບບອຸດສາຫະກໍາ,

ສ້າງໃຫ້ແຮງງານລາວ ກາຍເປັນແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເພື່ອກັບມາພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ.

ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານ ຈຶ່ງມີການຮ່ວມມືກັບຫຼາຍປະເທດ ເພື່ອຈັດສົ່ງແຮງງານລາວອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືກົມການຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານຮສສ

#ວີດີໂອລາວພັດທະນາ

ຄລິບ

About admin

Check Also

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ

ໃນເວລາ 10:15 ຂອງວັນທີ 31/01/2023 ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ ຢູ່ບ້ານສຸນັນທາ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. – ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ: 5.000.000 ກີບ – ສາເຫດ: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *