Breaking News

ປ້ຳ ພລັສ ທີ່ ມີຈຳນວນນ້ຳມັນ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ⛽️

⛽️ Update ⛽️ ປ້ຳ ພລັສ ທີ່ #ມີຈຳນວນນ້ຳມັນ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ⛽️

ໃນວັນທີ 17/6/2022 ຕາມຮູບທາງປ້ຳ #ບໍ່ຮັບຊຳລະຜ່ານແອັບທະນາຄານໃດໆ .

ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ລົບກວນທ່ານຜູ້ມາໃສ່ນ້ຳມັນກຽມ #ເງິນສົດ ໃຫ້ພຽງກັບການຊື້ນ້ຳມັນຂອງທ່ານ.

ກໍລະນີລູກຄ້າຊໍາລະດ້ວຍບັດ

#PlusCard ແທນເງິນສົດແມ່ນໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິ.ບາງປ້ຳ ອາດຈະເປີດ ຫຼື ປິດ ອີງຕາມນ້ຳມັນທີ່ມີໃຫ້ຈຳໜ່າຍໃນປ້ຳຕົວຈິງ.

ໝາຍເຫດ: ການລາຍງານ ອາດບໍ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ຕ້ອງເບິ່ງສະພາບຕົວຈິງທີ່ໜ້າປ້ຳເທົ່ານັ້ນ.

ສ່ວນປ້ຳ ພລັສ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ປີໂຕຣເທຣດ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕາມກັບທາງປ້ຳໂດຍກົງ🙏🏻

ຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ບໍລິການທີ່ປ້ຳ ພລັສ ດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ⛽️

About admin

Check Also

ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ

ໃນເວລາ 10:15 ຂອງວັນທີ 31/01/2023 ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບ່ອນນອນ ຢູ່ບ້ານສຸນັນທາ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. – ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ: 5.000.000 ກີບ – ສາເຫດ: …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *