Breaking News

ຂໍສະເໜີໃຫ້ ສສຊ ສະເໜີຕໍ່ສະພາ ຈັບຊາວຈີນສົ່ງກັບປະເທດໂດຍດ່ວນ ຖ້າລະເມີດກົດໝາຍລາວ

ຂໍສະເໜີໃຫ້ ສສຊ ສະເໜີຕໍ່ສະພາ ຈັບຊາວຈີນສົ່ງກັບປະເທດໂດຍດ່ວນ ຖ້າລະເມີດກົດໝາຍລາວ

ຂໍສະເໜີໃຫ້ ສສຊ ສະເໜີຕໍ່ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຈັບຊາວຈີນສົ່ງກັບປະເທດຈີນໂດຍດ່ວນຈະເປັນປະເພດໃດກໍ່ຕາມ

ຂໍສະເໜີໃຫ້ ສສຊ ສະເໜີຕໍ່ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຈັບຊາວຈີນສົ່ງກັບປະເທດຈີນໂດຍດ່ວນຈະເປັນປະເພດໃດກໍ່ຕາມ

ຖ້າລະເມີດກົດໝາຍລາວ ແລະກະທຳສີ່ງລະມົກ ອານາຈານສັງຄົມລວມທັງ ປູ້ນຈີ້ງັດແງະ ຄ້າເຖື່ອນ ທຸກຢ່າງ ທີ່ຊາວຈີນ ລະເມີດ ສິດທິຂອງຄົນລາວ ສົ່ງກັບໝົດ 18.06.2022.

ຖ້າລະເມີດກົດໝາຍລາວ ແລະກະທຳສີ່ງລະມົກ ອານາຈານສັງຄົມລວມທັງ ປູ້ນຈີ້ງັດແງະ ຄ້າເຖື່ອນ ທຸກຢ່າງ ທີ່ຊາວຈີນ ລະເມີດ ສິດທິຂອງຄົນລາວ ສົ່ງກັບໝົດ 18.06.2022.

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *