Breaking News

ກຽມຈຳໜ່າຍນຳ້ມັນ ເຊື້ອໄຟ ທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ

ກຽມຈຳໜ່າຍນຳ້ມັນ ເຊື້ອໄຟ ທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ

ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງ ນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ ຍອດງື່ມ ພາວເວີ ຈຳກັດ ກຽມຈຳໜ່າຍນຳ້ມັນ ເຊື້ອໄຟ ທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ

ແມ່ນຈະຂາຍອອກໃຫ້ ແກ່ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດເຊື້ອໄຟລາວ ຈຳນວນປະມານ308.000ລິດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ລົງປຳ້ແຕ່ລະປຳ້

ລົງປຳ້ແຕ່ລະປຳ້ໃນທົ່ວແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ

About admin

Check Also

ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ

🔥 ເດັກນ້ອຍຊາຍຊາວບັງກລາເທດ ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ …​ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *