Breaking News

ຊິຕີກັນແລ້ວ ຍ້ອນຍາດນ້ຳມັນ

ຊິຕີກັນແລ້ວ ຍາດນ້ຳມັນ

..

..

..

ຄລິບ

About admin

Check Also

ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອລີ້ນຫມາໄນມັນເປັນຢາດີປະດົງຂໍ່ແລະປະດົງທົ່ວໄປ

ນີ້ແມ່ນເຄືອລີ້ນຫມາໄນມັນເປັນຢາດີປະດົງຂໍ່ແລະປະດົງທົ່ວໄປ ວິທີໃຊ້ໃຫ້ເອົາເຄືອໃຫຍ່ທໍ່ດ້າມພ້າມາຝັກຕາກແດດແລ້ວນຳມາຊັ່ງ ໃຫ້ໄດ້2ຂີດບອ່ງໃສ່ເຫລົ້ານຶ່ງແກ້ວແລ້ວນຳໄປຝັງໃວ້ເລົ້າເຂົ້າສາມເດືອນ ຈຶ່ງເອົາມາກີນເຊົ້າແລງຄັ້ງລະຈອກເຫລົ້າກອ່ນອາຫານ30ນາທີ ກີນໄປປະມານນຶ່ງອາທິດຮູ້ຜົນດີໂລດປານປິດຖີ້ມ ດີແລ້ວດີເລີຍມີຜູ້ໃຊ້ຈິງມາແລ້ວຈຶ່ງລົງບອກເພື່ອເປັນວິທຍາທານສືບຕໍ່ໄປແລ… ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *