Breaking News

ກວດພົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ບໍ່ກົງຕາມຈຳນວນສັ່ງເຂົ້າປະເທດ ສ້າງພາລະໃຫ້ລັດຖະບານ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນານີ້ ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດທີ່ລັດຖືຮຸ້ນ 100% ສ່ວນໃຫຍ່ມີແຕ່ຂາດທຶນ ແລະ ສ້າງພາລະໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ.

ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານ ພວມຢູ່ໃນຂະບວນການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ເຊີ່ງເກີດຈາກຫລາຍສາເຫດ ແຕ່ທັງໝົດແມ່ ສາເຫດພາຍໃນທີ່ສັງລວມອອກເປັນ 2 ສາເຫດໃຫຍ່ ຄື: ການບໍລິຫານງານຂອງເບື້ອງລັດ ແລະ ຜູ້ເຮັດຢູ່ລັດວິສາຫະກິດສວຍໂອກາດສໍ້ໂກງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ,

ເນື່ອງຈາກຜ່ານການລາຍງານຂອງບັນດາບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ໃນແຕ່ລະປີແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ມີຜົນກໍາໄລ ເຫລືອນັ້ນແມ່ນຂາດທຶນ. ປົກກະຕິແລ້ວລັດຖະບານ ຕ້ອງອາໃສລັດວິສາຫະກິດອູ້ມຊູຍູ້ໜູນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມບັນດາລັດວິສາຫະກິດຢູ່ລາວມີແຕ່ເປັນຕົວຈ່ອງດຶງ ຫລື ສ້າງໜີ້ໃຫ້ ລັດ ຖະບານໄປແກ້ໄຂຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ຍົກຕົວຢ່າງ ການສ້າງຕັ້ງຄັງແຮເຂົ້າແຕ່ໃນຕົວຈິງບໍ່ເຫັນຮອດເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ ໃນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕາມການລາຍງານພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນ 1.200 ລ້ານລິດ/ປີ, ແຕ່ຜ່ານການໄປເອົາຂໍ້ມູນຕົວຈິງຈາກ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ

ທີ່ລາວນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນນໍາ, ລວມກັນແລ້ວ ແມ່ນ 1.900 ລ້ານລິດ/ປີ, ເຊີ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຮ່ວມກັບບໍລິສັດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສວຍໂອກາດຫາຜົນປະໂຫຍດໃສ່ຕົວເອງ.

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *