Breaking News

ເກີດມາຫາກະເຫັນແຕ່ ສສຊ ທ່ານນີ້ລະທີ່ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເກີດມາຫາກະເຫັນແຕ່ ສສຊ ທ່ານນີ້ລະທີ່ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄຳເຫັນທ່ານນາງວາລີ ເວດສະພົງ ສສຊເຂດ1 ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາອັດຕາແລກປ່ຽນ

ຄົນເກັ່ງແລະຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກເພື່ອປະເທດແບບນີ້ ມີອີກບໍ

ຕັ້ງແຕ່ເກີດມາຫາກະເຫັນແຕ່ ສສຊ ທ່ານນີ້ລະທີ່ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ທ່ານນາງວາລີເວດສະພົງ

ຄລິບ

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *