Breaking News

ອ່ານແດ່ເດີ ທ່ານໃດມັກເອົາຕຸກນໍ້າດື່ມ ຂອງບໍລິສັດທີ່ຂາຍນໍ້າ ໄປໃສ່ນໍ້າມັນ ຫຼື ອັນອື່ນທີ່ມີກິ່ນ

ເຖິງ: ຜູ້ບໍລິໂພກນໍ້າດື່ມ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເລື້ອງ: ການນໍາໄຊ້ຕຸກນໍ້າດື່ມ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕອ້ງ

– ອີງຕາມ ຄຳສະເໜີ ຂອງຜູ້ຊົມໄຊ້ນໍ້າດື່ມ ມາຍັງສະມາຄົມນຳ້ດື່ມນະຄອນຫຼວງ ຄັ້ງວັນທີ 15/5/22 ໄດ້ມີການສົ່ງຂ່າວມາຍັງບັນດາໂຮງງານນໍ້າດື່ມ . ເນື່ອງຈາກຕຸກນໍ້າດື່ມຂິວນໍ້າມັນ.

ສະມາຄົມນໍ້າດື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຖືໂອກາດນີ້ ແຈ້ງມາຍັງຜູ້ບໍລິໂພກນໍ້າດື່ມ ທຸກທ່ານ ຊາບວ່າ:

ຕຸກນໍ້າຕື່ມນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ໄຊ້ກັບນໍ້າດື່ມພຽງຢ່າງດຽວ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດໃຫ້ໄຊ້ກັບ ນໍ້າປະເພດ ທີ່ມີກີ່ນຫອມ,ກິ່ນຂິວ,ເໝັນ,ຄາວ ແລະ ອື່ນໆໄດ້ ;

ເນື່ອງຈາກລູກນໍ້າດື່ມ ເປັນ ພຶດສະຕິກ ທີ່ກັກເກັບກິ່ນໄດ້ດີ ໃນເມື່ອນໍາໄຊ້ກັບນໍ້າມັນ ຫຼື ນໍ້າປະເພດທີ່ມີກິ່ນຕ່າງໆ ແມ່ນບໍ່ສາມາດລ້າງກິ່ນນັ້ນອອກໄດ້ ການກວດກາ ການອານະໄມຕຸກໃນການເກັບມາໝູນວຽນ

ອາດບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເນື່ອງຈາກຕຸກ ມີຈຳນວນຫຼາຍ ບາງຄັ້ງອາດຈະມີເລັດລອດໄປເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກນໍ້າດື່ມທ່ານອື່ນ.

ແຈ້ງໄຫ້ທຸກທ່ານຊາບດັ່ງນີ້:

1- ຫ້າມນໍາໄຊ້ຕຸກນໍ້າດື່ມ ໄສ່ນໍ້າມັນ ຫຼື ໄສ່ປະເພດນໍ້າທີ່ມີກິ່ນຂິວ,ເໝັນ, ຄາວ ແລະ ອື່ນໆ.

2 – ຖ້າຫາກຜູ້ຊົມໄຊ້ຕຸກນໍ້າຕື່ມ ໄຊ້ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕອ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ ມີຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ນໍ້າດື່ມທ່ານອື່ນ ແລະ ເຮັດ

ໃຫ້ເສຍຫາຍ ຕໍ່ຊື່ສຽງ ສັບສິນ ຂອງທຸລະກິດ ໂຮງງານນໍ້າດື່ມໄດ້.

3 – ຜູ້ທີເຮັດໄຫ້ຕຸກນໍ້າດື່ມ ເສຍຫາຍ ຈະຕອ້ງເປັນຜູ້ຊົດໄຊ້ ຄ່າຕຸກ ໜ່ວຍລະ 50,000 ກີບ.

ດັ່ງນັ້ນ ຫວັງວ່າ ທຸກທ່ານຈະເຂົ້າໃຈ ແລະປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການນີ້.

About admin

Check Also

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ!ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຊາວກະສິກອນ! ຜົນຈາກພາຍຸ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມສວນຜັກຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ປັດຈຸບັນ, ນ້ຳຍັງບໍ່ບົກລົງ ຄາດຄະເນຜົນເສຍຫາຍ ຈາກຜັກເໜົ່າ ມູນຄ່າກວ່າ 20ລ້ານກີບນອກນີ້, ຍັງມີສວນກາເຟພວມປູກໃໝ່ເຄິ່ງເຮັກຕ້າ. ຄລິບ ອັບເດດ 29/09/2022(ພາບຂ່າວຈາກ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.