Breaking News

ລາຍຊື່ແລະຈຳນວນເງິນຜູ້ເສຍຫາຍ

ລາຍຊື່ແລະຈຳນວນເງິນຜູ້ເສຍຫາຍຂໍບໍ່ອອກຊື່ ອັບອາຍມີຫລາຍຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນເບິດ :

1. 1ລ້ານບາດ+400ລ້ານ (ສາລະວັນ)2. 200,000b / 3,000$/50,000,000kip3. 50,000,000ກີບ ນະຄອນຫຼວງ4. 90.000.000ກີບ (ນະຄອນຫລວງ)

5. 5000$ 150.000.000ກີບ 200.000฿6. 380.000.0007. 160,000,000ກີບ

8. 220.000.000 ກີບ ຫຼັກ20 ຄຳເກີດ9.ເສຍຫາຍ50.000.00010. 50.000.00011. 30.000.00012 . 40.000$600.000฿230.000.000 ກີບ

13.100.000.00016190.000.000 /200.000฿17. 30.00000ກີບ130.000.000ກີບ18. 30.00000ກີບ70.000.000ກີບ19. 180.000.00020. 300ລ້ານກີບ

ເງິນບາດ 100,000ບາດເງິນໂດລາ 8,500$21, 60,000,000ກີບ ນະຄອນຫລວງ22. 6.000$23. 300.000.000 ລ້ານ24 100ລ້ານກີບ

25. 140.000.000₭26 160.000.000₭27. 50.000.000, 6.000$28. ກີບ200,000,000ກີບ ເງິນບາດ160,000฿29. 50.000.000ກີບຍັງມີອີກຫລາຍຂໍ້ມູນຜ່ານຜ່ານ

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *