Breaking News

ຄ່າໄຟຫນັກກ່ອນນ້ຳມັນອີກ

ເດືອນແລ້ວ83.478ກີບ, ເດືອນນີ້ 1.382.693ກີບ

ຫນັກກ່ອນນ້ຳມັນອີກໃຊ້ປົກກະຕິຊ່ຳເກົ່າແຕ່ຄືມາຂື້ນໂພດແທ້

ເດືອນແລ້ວ83.478ກີບ, ເດືອນນີ້ 1.382.693ກີບ

ຫນັກກ່ອນນ້ຳມັນອີກໃຊ້ປົກກະຕິຊ່ຳເກົ່າແຕ່ຄືມາຂື້ນໂພດແທ້

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *