Breaking News

ແອັບ ໂຊກໄຊ ພລັສ ກະພ້ອມສະຫນັບສະຫນູນ 50 ລ້ານກີບ ຖ້າ ຢູ 19 ໄດ້ແຊ້ມ

ແອັບ ໂຊກໄຊ ພລັສ

ກະພ້ອມສະຫນັບສະຫນູນ 50 ລ້ານກີບ

ຖ້າ ຢູ 19 ໄດ້ແຊ້ມ

..

..

(ວ່າແຕ່ຢ່າອອກເລກເຕົ່າອີກເດີ ບໍ່ມັກ)

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *