Breaking News

ໂພສເສົ້າ.! ພະນັກງານລັດຮັບໃຊ້ລັດມານານ ເສຍຊີວິດ ພວງມະລາພວງຫນື່ງກະບໍ່ໄດ້

ຂໍອະນຸຍາດພາກລັດທີ່ກ່ງວຂອງກັບ ທ້າວຖາວອນທີ່ເປັນພະນັກງານຢູ່ ຫ້ອງການພາຍໃນ ເມືອງນາຊາຍທອງ

ຕອນນີ້ຜູ້ກ່ງວໄດ້ເສຍຊິວິດແລ້ວແຕ່ທັງການຈັດຕັ້ງທີກ່ງວຂອ້ງບໍ່ມາດູແລພວງມະລາພວງຫນື່ງກະບໍມີ

ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂອ້ງພິຈາລະນາເບີ່ງວ່າສົມຄວນບໍພະນັກງານຜູ້ຫນື່ງທີ່ຮັບໃຊ້ພັກລັດມາຫລາຍປີ

ບັດຕາຍປານໝາໂຕຫນື່ງນໍຫອ້ງການພາຍໃນເປັນຫຍັງຄືເຮັດແບບນີ້ຂໍໃຫ້ພາກຊວ່ນທີກ່ງວຂອງເບີ່ງຄືນແດ່ເດິ

ຄລິບ

ຄລິບ2

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *