Breaking News

ເເຈ້ງຂ່າວ #ເເມ່ໃຈມານ ໃຈບາບ

❗ເເຈ້ງຂ່າວ #ເເມ່ໃຈມານ 🥺 📌 ເວລາ 3 ໂມງຕອນເດິກ… ໄດ້ຜົບເຫັນ ເດັກນອ້ຍ ຫາກໍ່ເກີດ

” ຮອ້ງໄຫ້ຢູ່ເເຄມທາງ ເເຕ່ບໍ່ເຫັນເເມ່ ເດັກເຫັນເເຕ່ເດັກ

ນອ້ຍວາງຢູ່ “ຫນ້າຈະເເມ່ນເເມ່ຕັ້ງໃຈເອົາມາວາງໄວ້ ຕອນນີ້ກຳລັງຕາມຫາເເມ່

ມາດຳ ເນີດຂະດີຕາມກົດຫມາຍ( ທຸກຄົນ ຄິດເເນວໄດ ກັບເຫດການ ເເບບນີ້ ທຸກຄົນວ່າສົມຄວນບໍ່ )

👇 ( ບໍ່ມີໃຜຢາກໄດ້ໄປລ້ຽງບໍ່ ) ທັກມາທາງເພຈເລີຍຕິດ

About admin

Check Also

ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ

🔥 ເດັກນ້ອຍຊາຍຊາວບັງກລາເທດ ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ …​ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *