Breaking News

ຂ່າວດີມາແລ້ວ ! ທຶນການສຶກສາ ຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ

👏 ມາແລ້ວ ! ທຶນການສຶກສາ ຈາກປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ 🇻🇳 ທີ່

ມະຫາວິທະຍາໄລ ກິວລອງ ສົກປີ 2022-2023 ຈໍານວນ 40 ທຶນ

ເປີດໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ສະໝັກແລ້ວ !!!ມີທັງໃນລະດັບ ປະລິນຍາຕີ,

ປະລິນຍາໂທຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ, ທີ່ພັກ, ຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່ານໍ້າ.

ລາຍລະອຽດ ເອກະສານສະໝັກ ແລະ

ເບີຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ແມ່ນຢູ່ໃນແຈ້ງການລຸ່ມນີ້ 👇

ແຈ້ງການ

About admin

Check Also

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ

ຮັກນີ້ເທິງລົດຈົກ! ເຈົ້າບ່າວຂີ່ລົດຈົກແຮ່ມາຫາເຈົ້າສາວ ໃນງານແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເຈົ້າບ່າວເຮັດອາຊີບຂັບລົດຈົກຢູ່ແລ້ວ ເລີຍນຳເອົາລົດຈົກມາປະດັບປະດາ ພ້ອມເດີນທາງໄປຮັບເຈົ້າສາວ ແຂກໃນງານພາກັນມັກ ແລະ ປ່ຽນກັນຖ່າຍຮູບກັບລົດຈົກ. #ພາບຈາກຕ່າງແດນ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ຫວຽດນາມ— –Cr. World Forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *