Breaking News

ມີແຟນດີ, ແມ່ແຟນດີ ເປັນໂຊກ 2 ຊັ້ນ ແຟນຊື້ຄໍາໃຫ້ຂອງຂວັນວັນເກີດ! “ຂອບໃຈແຟນ ແລະ ແມ່ແຟນ ທີ່ຄອຍຊັບພອດ”

Paneeta Lasasack ໂພສຢູ່ກັບ ບ໋ອບບີ່ ບໍລິບູນ ແລະ ນາງ ແຕ ບໍລິບູນ

ການທີ່ດີຄືການທີ່ແຟນຊື້ຄຳໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນວັນເກີດຍ້ອນຫຼັງ

ຂອບໃຈແຟນແລະແມ່ແຟນ ທີ່ຄອຍຊັບພອດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການເຮັດການຫາ ໃຫ້ມີທຸກມື້ນີ້

ໃຫຍ່ແລ້ວຄ່ອຍເກັບໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ

(ເງິນໂຮມນຳກັນກັບແຟນ ຊື້ອອມໄວ້ ເພື່ອອະນາຄົດ)

ຈາກ: Paneeta Lasasack

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *