Breaking News

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟຜູ້ໂດຍສານໃນວັນທີ 12-14 ສິງຫາເຖິງຜູ້ໂດຍສານທີ່ຮັກແພງທຸກ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເພີ່ມຖ້ຽວລົດໄຟຜູ້ໂດຍສານໃນວັນທີ 12-14 ສິງຫາເຖິງຜູ້ໂດຍສານທີ່ຮັກແພງທຸກທ່ານ:

ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການເດີນທາງຂອງຜູ້ໂດຍສານທັງພາຍໃນ ແລະ

ຕ່າງປະເທດ, ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງໂດຍສານ EMU ຖ້ຽວ C86/5 ແລ່ນຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫາ ສະຖານີເມືອງໄຊ ໄປ-ກັບ 1 ຄູ່ ແລະ ລົດໄຟ EMU ຖ້ຽວ C92/1 ແລ່ນຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານີຫຼວງພະບາງ ໄປ-ກັບ 1 ຄູ່

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ສິງຫາ 2022, ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້: – ລົດໄຟ EMU ຖ້ຽວ C92 ອອກຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 9:20 ແລະ ຮອດສະຖານີຫຼວງພະບາງ

ເວລາ 11:13; ລົດໄຟຖ້ຽວ C91 ອອກຈາກຫຼວງພະບາງ ເວລາ 11:40 ແລະ ຮອດສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເວລາ 13:33. –

ລົດໄຟ EMU ຖ້ຽວ C86 ອອກຈາກສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາ 10:10 ແລະ

ຮອດສະຖານີເມືອງໄຊ ເວລາ 13:45; ລົດໄຟຖ້ຽວ C85 ອອກຈາກສະຖານີເມືອງໄຊ ເວລາ 14:25 ແລະ ຮອດສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເວລາ 17:48.

About admin

Check Also

ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ

🔥 ເດັກນ້ອຍຊາຍຊາວບັງກລາເທດ ຫລິ້ນໝາກກັບໝູ່ ໄປລີ້ຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ ສຸດທ້າຍ ໄປຂຶ້ນທີ່ທ່າເຮືອ ປະເທດ ມາເລເຊຍ …​ ຈາກການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *